Actualizat: Luni, 04 Decembrie 2023
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 40 din 18 iulie 2023 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale încheiate la 31 decembrie 2022

Nr. 40 din 18.07.2023
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.4.1. Ministerului Muncii și Protecției Sociale, pentru luare de atitudine, și se recomandă, conform competențelor delegate, examinarea rezultatelor auditului, cu aprobarea unui plan de măsuri în vederea întreprinderii acțiunilor de rigoare pentru implementarea recomandărilor, după cum urmează: asigurarea implementării unui sistem de control intern managerial viabil, inclusiv în toate entitățile din subordine, precum și a unui serviciu de audit intern funcțional.

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale


Recomandarea: 2.4.2. efectuarea inventarierii generale a patrimoniului gestionat, inclusiv la toate entitățile din subordine, asigurând raportarea conformă a situațiilor patrimoniale;

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale


Recomandarea: 2.4.3. asigurarea interoperabilității și schimbului de date între sistemul informațional al ministerului (SIA „Vulnerabilitate Energetică”) și sistemul deținut de Serviciul Fiscal de Stat (SIA „e-Cerere”), inclusiv cu formularele extrase din aceste sisteme (IALS21, CET18) etc., în vederea realizării scopului propus de acordare beneficiarilor cu venituri mici a compensațiilor pentru perioada rece a anului;

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale


Recomandarea: 2.4.4. evaluarea situației privind blocul de locuințe cu 80 de apartamente, construit din mijloace publice pentru participanții la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl, și asigurarea utilizării acestuia conform scopului propus, ținând cont de prevederile Legii nr.1324/1993 și Legii nr.75/2015;

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale


Recomandarea: 2.4.5. elaborarea mecanismelor și procedurilor necesare pentru determinarea cantității și valorii ajutoarelor umanitare primite în vrac (haine, medicamente, produse alimentare și igienice etc.), pentru a asigura trasabilitatea utilizării și distribuției ulterioare a acestora;

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale


Recomandarea: 2.4.6. elaborarea și aprobarea conform prevederilor Legii nr.100/2017 a cadrului normativ privind organizarea, funcționarea și finanțarea centrelor de plasament temporar pentru refugiați, cu indicarea expresă a mecanismelor de determinare a cheltuielilor în cazul în care acestea nu pot fi stabilite direct;

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale


Recomandarea: 2.4.7. revizuirea cadrului normativ privind asigurarea sustenabilității veniturilor din Fondul de susținere a populației;

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale


Recomandarea: 2.4.8. de comun cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, să elaboreze și să aprobe mecanisme și proceduri privind realizarea prevederilor regulamentelor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1276 din 26.12.2018, aferente subvenționării locului de muncă pentru șomeri, inclusiv pentru șomerii cu dizabilități angajați, cu specificarea exhaustivă a responsabilităților;

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale


Recomandarea: 2.4.9. de comun cu Ministerul Finanțelor, să elaboreze reglementările necesare care ar specifica exhaustiv condițiile de muncă ce oferă dreptul la acordarea sporului de compensare pentru munca prestată în condițiile de risc sporit pentru sănătate.

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale


Recomandarea: 2.5. Agenției Proprietății Publice, de comun cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în vederea asigurării transmiterii terenurilor în administrarea Agenției Proprietății Publice în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.161 din 07.03.2019.

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale


Recomandarea: 2.4.8. Ministerului Muncii și Protecției Sociale, de comun cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, să elaboreze și să aprobe mecanisme și proceduri privind realizarea prevederilor regulamentelor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1276 din 26.12.2018, aferente subvenționării locului de muncă pentru șomeri, inclusiv pentru șomerii cu dizabilități angajați, cu specificarea exhaustivă a responsabilităților.

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ (CU STATUT DE ORGAN CENTRAL)


Recomandarea: 2.4.9. Ministerului Muncii și Protecției Sociale, de comun cu Ministerul Finanțelor, să elaboreze reglementările necesare care ar specifica exhaustiv condițiile de muncă ce oferă dreptul la acordarea sporului de compensare pentru munca prestată în condițiile de risc sporit pentru sănătate.

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR


Recomandarea: 2.6. Ministerului Finanțelor, pentru informare și luare de atitudine, precum și pentru inițierea inspecțiilor financiare tematice privind corectitudinea acordării sporului de compensare pentru munca prestată în condițiile de risc sporit pentru sănătate, precum și privind corectitudinea determinării și finanțării cheltuielilor de întreținere a centrelor de plasament temporar pentru refugiați.

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR


Recomandarea: 2.5. Agenției Proprietății Publice, de comun cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în vederea asigurării transmiterii terenurilor în administrarea Agenției Proprietății Publice în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.161 din 07.03.2019.

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Răspunsul autorității:
Scrisoarea APP nr.11-02-5201 din 04.08.2023. Aprobarea Ordinului nr.343 din 04.08.2023 „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea recomandărilor Curții de Conturi”. Anexa APP Ordin nr. 343 din 04.08.2023 HCC 40 2023.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY