Actualizat: Joi, 23 Septembrie 2021
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.46 din 29 iulie 2021 cu privire la Raportul auditului conformității asupra achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în anii 2019-2020

Nr. 46 din 29.07.2021
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit public extern s-a realizat conform Programelor activității de audit ale Curții de Conturi pe anii 2020 și 2021 (cu modificările ulterioare)1, având drept scop evaluarea conformității desfășurării achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în anii 2019-2020.
Auditul a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 400 și ISSAI 4000)2.
Examinând Raportul de audit, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente la ședința video, Curtea de Conturi
A CONSTATAT:
achizițiile publice desfășurate în cadrul sistemului Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în anii 2019-2020 nu au întrunit în totalitate principiile fundamentale care guvernează acest domeniu, fiind identificate următoarele probleme: reglementarea internă necorespunzătoare a activității grupurilor de lucru pentru achiziții din cadrul autorităților contractante; calitatea redusă a planificării achizițiilor publice; lipsa de raportare și analiză a achizițiilor publice desfășurate ș.a. În consecință, cele consemnate au influențat în mod negativ procesele de estimare, planificare și executare a bugetelor autorităților contractante în corelare cu principiile de bună guvernare, au limitat transparența în ceea ce privește informarea și accesibilitatea operatorilor economici privind achizițiile publice desfășurate.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2020” (cu modificările și completările ulterioare); Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 10.12.2020 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2021” (cu modificările și completările ulterioare).
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY