Actualizat: Duminică, 21 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Ședință de discuții privind prioritățile de audit pentru următoarea perioadă strategică

  • 13.06.2024
  • 387

O ședință de discuție asupra priorităților de audit ale Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) pentru următoarea perioadă trienală 2025-2027 a fost organizată, la data de 11 iunie în incinta CCRM.

La ședință au participat membrii și managerii CCRM, precum și experți externi, care acordă suport în consolidarea capacităților instituției: Peeter Latti și Kevin Suttie, experți din cadrul Proiectului de suport, finanțat de UE,  precum și Alastair Swarbrick, consilier principal pentru politici, finanțe publice și audit, din cadrul SIGMA.

Prioritățile strategice de audit au fost puse în discuție de Tatiana Șevciuc, Președinta CCRM și Tatiana Caraman, șefă Direcție planificare, monitorizare și raportare. Curtea de Conturi se află la etapa de elaborare a celei de a treia strategii de audit, care va constituii un punct de referință pentru întocmirea coerentă a programelor anuale de audit. Strategia stabilește direcțiile principale și prioritățile pentru activitatea de audit al Curții de Conturi în următorii trei ani. Scopul strategiei este de a asigura o guvernanță financiară eficientă, de a promova transparența și responsabilitatea în administrația fondurilor publice și de a susține dezvoltarea economică și socială durabilă în Republica Moldova.

Participanții au pus în discuție prioritățile generale ale viitoarei strategii, precum și prioritățile pe fiecare tip de audit aparte. Astfel, un accent deosebit va fi acordat auditării conformității și performanței gestionării fondurilor publice, care permit  evaluarea legalității utilizării fondurilor publice de către autoritățile publice, dar și a rezultatelor obținute de acestea, prin raportul costuri - beneficii aduse cetățenilor țării.

Curtea de Conturi mizează că prin intermediul strategiei de majorare a numărului misiunilor de audit al conformității și performanței se va aduce plusvaloare activității de audit, contribuind la eficientizarea cheltuielilor fondurilor publice și la îmbunătățirea serviciilor oferite de instituțiile statului. Concomitent, se va pune accent pe relevanța tematicilor selectate spre auditare reieșind din preocupările cetățeniilor, Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova.

Se vor depune în continuare eforturi pentru asigurarea calității activității de audit prin implementarea mecanismelor de analiză a datelor și gestiune informațională a majorității misiunilor de audit realizate. Se vor dezvolta și implementa noi instrumente și metode de conlucrare cu părțile interesate pentru a spori și evalua impactul activității Curții de Conturi.

Desfășurarea activității doar în conformitate cu ISSAI și cu bunele practici, va contribui la consolidarea unui audit public extern durabil în Republica Moldova, pentru a asigura îmbunătățirea administrației publice și a bunei guvernanțe, în contextul reformei administrației publice și strategiei de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY