Actualizat: Luni, 04 Decembrie 2023
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

ȘEVCIUC TATIANA

Membră
  • 4567

Data nașterii: 20.05.1983

Locul nașterii: satul Volintiri, raionul Ștefan Vodă

Starea civilă: căsătorită, 2 copii

 

Studii

2006-2009 – studii de doctorat, doctor în științe economice, Academia de Studii Economice din Moldova

2001-2005 – licențiat în științe economice, specialitatea contabilitate și audit, Universitatea Agrară de Stat din Moldova

1998-2001 – studii liceale, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din municipiul Chișinău

 

Experiență

19 mai 2022 – numită în funcția de Membru al Curții de Conturi, prin Hotărârea Parlamentului nr. 123 din 19.05.2022

2021-2022 – prorector pentru dezvoltare instituțională și activitate economico-financiară, Universitatea Agrară de Stat din Moldova

2020-prezent – cercetător superior în proiectul științific „Abordări previzionale a sporirii calității competențelor în învățământul superior agrar în baza parteneriatului cu mediul de afaceri”, UASM

2019-prezent – membru al Comisiei de certificare a auditorilor de pe lângă Consiliul de supraveghere publică a auditului

2019-prezent – conferențiar universitar, Catedra activitate specială de investigații și anticorupție, Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne

2019-prezent – conferențiar universitar, Departamentul contabilitate și informatică economică, Universitatea de Stat din Moldova

2019-prezent – membru al Consiliului de contabilitate și raportare financiară, Ministerul Finanțelor

2015-2018 – membru al Consiliului de supraveghere a activității auditorilor al Ministerului Finanțelor

2015-2020 – secretar al Consiliului pentru dezvoltare strategică instituțională al Universității Agrare de Stat din Moldova

2013 – membru al Grupului de lucru din cadrul Ministerului Finanțelor la elaborarea Regulamentului privind evidența contabilă a plantațiilor viticole în procesul plantării, exploatării și defrișării acestora, Ministerul Finanțelor

2012-2013 – membru al Grupului de lucru din cadrul Ministerului Finanțelor la elaborarea Standardului Național de Contabilitate „Particularitățile contabilității în agricultură”, Ministerul Finanțelor

2011-prezent – conferențiar universitar, Departamentul contabilitate finanțe și informatică, Universitatea Agrară de Stat din Moldova

2005-2011 – prodecan al Facultății Contabilitate, Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Autor și coautor a unei monografii și a peste 100 de lucrări științifice și metodico-didactice.

 

Abilități lingvistice

  • româna
  • rusa
  • engleza
  • franceza
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY