Actualizat: Sîmbătă, 23 Septembrie 2023
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Administrarea veniturilor publice de către Serviciul Fiscal de Stat, în atenția Curții de Conturi

  • 03.08.2022
  • 1746

Este necesară conlucrarea Serviciul Fiscal de Stat (SFS) cu Ministerul Finanțelor în vederea identificării unor instrumente privind exercitarea pe deplin de către organul fiscal a rolului de administrator la unele tipuri de venituri, gestionate de alte instituții ale statului.

În context, Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), la data de 2 august curent, a examinat  Raportul auditului conformității administrării veniturilor publice de către SFS în anii 2020-2021.

În perioada auditată, SFS a reușit să asigure realizarea indicatorilor țintă aferenți sarcinii de colectare a veniturilor atât la bugetul public național, cât și la bugetul de stat. În anul 2021, veniturile încasate de SFS au depășit nivelul anului 2019, an pre pandemic, cu 20,3% la bugetul public național și 15,9 % la bugetul de stat.

Veniturile administrate de organul fiscal la bugetul public național și la bugetul de stat, ca pondere în produsul intern brut au avut o tendință de creștere. Astfel, nivelul ponderii veniturilor administrate de SFS la bugetul public național a constituit 19,5% în anul 2021, majorându-se comparativ cu anul 2019 cu 0,9 %.

Cât privește restanța contribuabililor, se evidențiază o tendință de creștere continuă a acestora. Astfel:

  • la bugetul public național suma restanței, în anul 2020 s-a majorat cu 31%, comparativ cu anul 2019, iar în anul 2021 s-a înregistrat o creștere de 30,3% comparativ cu anul 2020;
  • la bugetul de stat  restanțele agenților economici s-au majorat în anul 2020 cu 21,6 % iar în anul 2021 cu 61,0%, față de perioada anterioară.

Auditul a atestat că, dacă în anul 2020 în cadrul controalelor fiscale planificate au fost calculate în jur de 240 mil. lei și s-au încasat 55% din această sumă, atunci  în anul 2021 suma calculată  se cifrează la peste un miliard de lei din care s-au recuperat doar 14,4%. Nivelul de încasare a sumelor calculate în cadrul tuturor controalelor fiscale este unul și mai mic.

Un alt aspect incert este lipsa unor instrumente legale, care ar asigura comercializarea bunurilor sechestrate silit de către SFS, valoarea cărora la finele anului 2021 a însumat 136,7 mil. lei. În perioada verificată nu s-a încasat nici un leu la buget din aplicarea acestui instrument.

La finele anului 2021, obligațiile fiscale datorate la bugetul public național înscrise în evidența specială au însumat 12,9 mld. lei. Din suma totală de 12,9 mld. lei, 8,5 mld. lei  reprezintă obligațiile fiscale ale circa 2900 contribuabili, aflați în procedura de insolvabilitate, procedura falimentului sau procedura simplificată a falimentului.

În contextul auditului s-a constatat că SFS  nu a respectat prevederile Codului Fiscal la stingerea unor  obligațiilor fiscale din evidența de bază și trecerea lor  în evidența specială, precum și nu  în toate cazurile a dat dovadă de responsabilitate privind asigurarea unui management eficient și rezultativ în vederea recuperării creanțelor bugetare de la unii contribuabili insolvabili. Verificările de audit arestă neconformități de deferit gen admise de SFS în valoare totală de peste 100 mil. lei.

În perioada auditată restanțele curente ale contribuabililor insolvabili au avut o tendință de majorare, iar la finele anului 2021 a constituit 206 mil. lei. În ultimii doi ani aceste datorii au crescut cu circa 60 mil. lei, fiind  necesare soluții și instrumente pentru a stopa acest fenomen.

În final, în baza constatărilor auditului public extern s-a conchis că în perioada auditată SFS a dispus de un sistem parțial funcțional din punct de vedere al conformității, care urmează a fi îmbunătățit la aspectele menționate în raportul de audit.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY