Actualizat: Miercuri, 21 Februarie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.52 din 15 decembrie 2023 cu privire la Raportul auditului conformității privind realizarea parteneriatelor public-private aferente dezvoltării activităților Societății pe Acțiuni „Loteria Națională a Moldovei” din sectorul loteriilor și pariurilor la competiții și evenimente sportive, precum și din sectorul automatelor de joc cu câștiguri bănești

Nr. 52 din 15.12.2023
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.5. pentru examinarea posibilității utilizării resurselor financiare disponibile din conturile bancare ale Societății pe Acțiuni ,,Loteria Națională a Moldovei” în corelare cu protejarea interesului public național

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 30.06.2024

Recomandarea: 1.1. să elaboreze și să înainteze Guvernului actele normative necesare în vederea implementării sistemului electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc (pct.4.2.5. din Raportul de audit)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 30.06.2024

Recomandarea: 1.2. să instituie un grup de lucru, cu implicarea tuturor instituțiilor responsabile, în vederea ajustării, la necesitate, a actelor normative existente și implementării unui mecanism viabil de blocare a accesului către paginile web care desfășoară jocuri de noroc neautorizate, inclusiv de blocare a înregistrării mizei, eliberării și primirii câștigurilor (pct.4.2.5. din Raportul de audit)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 30.06.2024

Recomandarea: 2.1. să elaboreze criterii clare de stabilire a taxelor de participare la concursurile de PPP și de procurare a documentației standard (pct.4.1.3. din Raportul de audit)

Autoritatea:Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Termen implementare: 30.12.2024

Recomandarea: 3.1. să completeze Regulamentul Direcției parteneriat public-privat și proiecte investiționale cu atribuții de verificare/asigurare a consecvenței obiectivelor și condițiilor de bază în procesul de inițiere și derulare a PPP, pentru a exclude posibilitatea de substituire și modificare a acestora (pct. 4.1.1. și pct.4.1.2. din Raportul de audit)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 30.12.2024

Recomandarea: 3.2. să stabilească responsabili de completarea și ținerea Registrului patrimoniului public în corespundere cu prevederile normative, cu specificarea acestui fapt în Fișa postului (pct.4.3.1. din Raportul de audit)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 30.12.2024

Recomandarea: 3.3. să asigure funcționalitatea Consiliului Național pentru parteneriatul public-privat (pct.4.3.2. din Raportul de audit)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 30.12.2024

Recomandarea: 3.4. să asigure funcționalitatea Rețelei interministeriale de parteneriat public-privat (pct.4.3.3. din Raportul de audit)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 30.12.2024

Recomandarea: 3.5. să asigure funcționalitatea Comisiei de monitorizare a parteneriatului public-privat (pct.4.3.4. din Raportul de audit)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 30.12.2024

Recomandarea: 4.1. să examineze rezultatele auditului în cadrul unor ședințe de lucru și să înainteze Adunării generale eventuale propuneri de utilizare a resurselor financiare acumulate la conturile bancare ale S.A. „Loteria Națională a Moldovei” în corelare cu protejarea interesului public național (pct.4.2.1. din Raportul de audit)

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI LOTERIA NAŢIONALÃ A MOLDOVEI

Termen implementare: 30.12.2024

Recomandarea: 5.1. să instituie un mecanism viabil de recepționare, monitorizare și verificare în timp util a informațiilor contabile aferente programului de organizare și desfășurare a jocurilor de noroc cu risc social scăzut prin intermediul rețelelor de comunicații electronice (pct.4.2.5. din Raportul de audit)

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI LOTERIA NAŢIONALÃ A MOLDOVEI

Termen implementare: 30.12.2024

Recomandarea: 5.2. să analizeze posibilitatea și oportunitatea de ajustare a contractelor de PPP în raport cu investițiile efectuate și raportate de către partenerul privat, pentru a exclude riscurile care pot surveni în cazul rezilierii anticipate a acestora (pct.4.3.1. din Raportul de audit)

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI LOTERIA NAŢIONALÃ A MOLDOVEI

Termen implementare: 30.12.2024

Recomandarea: 5.3. să identifice modalitatea legală de a utiliza fondul dedicat aferent programului de organizare și desfășurare a jocurilor de loterie momentană, pentru a evita implicarea S.A. „Loteria Națională a Moldovei” în procese judiciare (pct.4.2.3. din Raportul de audit)

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI LOTERIA NAŢIONALÃ A MOLDOVEI

Termen implementare: 30.12.2024

Recomandarea: 5.4. să analizeze toate elementele și riscurile relevante programelor nelansate, cu argumentările corespunzătoare, implicarea organelor și entităților responsabile de acest domeniu, pentru a evalua și/sau a stabili activitățile ulterioare în raport cu acestea (pct.4.2.2.; pct.4.2.4 și pct. 4.2.7. din Raportul de audit)

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI LOTERIA NAŢIONALÃ A MOLDOVEI

Termen implementare: 30.12.2024

Recomandarea: 5.5. să asigure funcționalitatea Consiliului parteneriatului conform prevederilor contractelor de PPP (pct.4.3.5. din Raportul de audit)

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI LOTERIA NAŢIONALÃ A MOLDOVEI

Termen implementare: 30.12.2024

Recomandarea: 5.1. să instituie un mecanism viabil de recepționare, monitorizare și verificare în timp util a informațiilor contabile aferente programului de organizare și desfășurare a jocurilor de noroc cu risc social scăzut prin intermediul rețelelor de comunicații electronice (pct.4.2.5. din Raportul de audit)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 30.12.2024

Recomandarea: 5.2. să analizeze posibilitatea și oportunitatea de ajustare a contractelor de PPP în raport cu investițiile efectuate și raportate de către partenerul privat, pentru a exclude riscurile care pot surveni în cazul rezilierii anticipate a acestora (pct.4.3.1. din Raportul de audit)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 30.12.2024

Recomandarea: 5.3. să identifice modalitatea legală de a utiliza fondul dedicat aferent programului de organizare și desfășurare a jocurilor de loterie momentană, pentru a evita implicarea S.A. „Loteria Națională a Moldovei” în procese judiciare (pct.4.2.3. din Raportul de audit)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 30.12.2024

Recomandarea: 5.4. să analizeze toate elementele și riscurile relevante programelor nelansate, cu argumentările corespunzătoare, implicarea organelor și entităților responsabile de acest domeniu, pentru a evalua și/sau a stabili activitățile ulterioare în raport cu acestea (pct.4.2.2.; pct.4.2.4 și pct. 4.2.7. din Raportul de audit)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 30.12.2024

Recomandarea: 5.5. să asigure funcționalitatea Consiliului parteneriatului conform prevederilor contractelor de PPP (pct.4.3.5. din Raportul de audit)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 30.12.2024

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY