Actualizat: Miercuri, 21 Februarie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.65 din 28 decembrie 2023 cu privire la Raportul auditului conformității privind subvențiile acordate Agenției „Moldsilva” în anii 2022 și 2023 în scopul neadmiterii majorării prețurilor la lemnul de foc comercializat către populație pentru sezonul rece

Nr. 65 din 28.12.2023
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 1. să elaboreze și aprobe un Plan de acțiuni pe termen mediu privind dezvoltarea lanțurilor logistice prin dezvoltarea rețelei de depozite a lemnelor în cadrul entităților silvice, în vederea facilitării accesului potențialilor beneficiari la achiziționarea masei lemnoase, inclusiv a serviciilor de livrare, în special în scopul diminuării poverii și sporirii capacității de cumpărare a lemnelor de foc de către populație (4.2.6).

Autoritatea:Agenția "Moldsilva"


Recomandarea: 2.1. să revizuiască Metodologia de formare a prețurilor de comercializare a produselor lemnoase în cadrul ramurii silvice, în scopul stabilirii prețurilor de vânzare a lemnelor de foc la un nivel adecvat, ce va asigura atât sustenabilitatea ÎSS, cât și capacitatea de cumpărare a lemnelor de foc de către populație, în special de păturile social vulnerabilele, prin: excluderea din aceasta a indicelui de prețuri (inflație), care duce la creșterea artificială, neargumentată și nejustificată a prețurilor de vânzare a masei lemnoase (4.3.1).

Autoritatea:Agenția "Moldsilva"


Recomandarea: 2.2. stabilirea unui plafon fix pentru beneficiu, care urmează a fi obținut de ÎSS, ceea ce va reduce discrepanțele între veniturile obținute de ÎSS și va pune acestea în condiții egale, precum și va contribui la diminuarea prețurilor de vânzare a lemnelor de foc către populație (4.3.1).

Autoritatea:Agenția "Moldsilva"


Recomandarea: 2.4. stabilirea mărimii fixe pentru coeficientul K2, coeficientul de valoare pentru produsele lemnoase, ceea ce va pune ÎSS în condiții egale și va contribui la diminuarea prețurilor de vânzare a lemnelor de foc către populație (4.3.1).

Autoritatea:Agenția "Moldsilva"


Recomandarea: 2.5. diferențierea mărimii coeficientului K2 și a beneficiului obținut, prin stabilirea pentru lemnele de foc a mărimii minime a acestora, iar pentru celelalte categorii de lemn (de lucru și deșeuri) - stabilirea mărimilor majorate ale indicatorilor respectivi, pentru a nu admite creșterea excesivă a prețurilor de vânzare a lemnelor de foc (4.3.1).

Autoritatea:Agenția "Moldsilva"


Recomandarea: 3. să coordoneze cu MM modificările și ajustările operate în Metodologia de formare a prețurilor de comercializare a produselor lemnoase în cadrul ramurii silvice (pct. 4.3.1).

Autoritatea:Agenția "Moldsilva"


Recomandarea: 4. să examineze necesitatea utilizării în continuare a platformei www.lemne.md și/sau, după caz, a posibilității de atragere a resurselor externe pentru dezvoltarea funcționalităților proiectate conform TOR (4.2.1).

Autoritatea:Ministerul Mediului


Recomandarea: 5. să întreprindă măsurile de rigoare prevăzute în art.8 lit.f) din Codul silvic pentru aprobarea de către Guvern a Metodologiei de formare a prețurilor de comercializare a produselor lemnoase în cadrul ramurii silvice (pct. 4.3.1).

Autoritatea:Ministerul Mediului


Recomandarea: 6. să asigure prezentarea, până la declararea rezultatelor financiare pentru anul 2023, de către ÎSS (Comrat, Iargara, Orhei, Şoldăneşti, Sil-Răzeni, R.N. Codrii) către SFS a corectărilor la Declarațiile cu privire la impozitul pe venit (VEN 12) pentru anul 2022 și a Darii de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale (DISM12) pentru anul 2022, cu includere în Declatația VEN 12 spre deducere în rândul 02014 (Veniturile obținute în urma utilizării facilităților fiscale (Codul fiscal, lit. z2) art.20)) a mărimii subvențiilor primite de la bugetul de stat, precum și corectarea/ajustarea datelor prezentate în Darile de seamă DISM12.

Autoritatea:Ministerul Mediului


Recomandarea: 6. să asigure prezentarea, până la declararea rezultatelor financiare pentru anul 2023, de către ÎSS (Comrat, Iargara, Orhei, Şoldăneşti, Sil-Răzeni, R.N. Codrii) către SFS a corectărilor la Declarațiile cu privire la impozitul pe venit (VEN 12) pentru anul 2022 și a Darii de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale (DISM12) pentru anul 2022, cu includere în Declatația VEN 12 spre deducere în rândul 02014 (Veniturile obținute în urma utilizării facilităților fiscale (Codul fiscal, lit. z2) art.20)) a mărimii subvențiilor primite de la bugetul de stat, precum și corectarea/ajustarea datelor prezentate în Darile de seamă DISM12.

Autoritatea:Agenția "Moldsilva"


reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY