Actualizat: Joi, 23 Mai 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Horărârea nr.6 din 09 februarie 2024 cu privire la Raportul de audit al conformității devizelor de cheltuieli și alocațiilor pentru investiții ale Băncii Naționale a Moldovei pe anii 2019-2022

Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.4.2. Dezvoltarea/completarea cadrului normativ intern prin aprobarea unor reglementări distincte privind cheltuielile sociale și beneficiile angajaților.

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 2.4.3. Atribuirea cheltuielilor pentru lucrările de reparație în sumă de 3,2 mil.lei la majorarea valorii bunului, în corespundere cu cadrul de raportare aplicabil.

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 2.4.4. Suplinirea art.2 din Legea nr.548 din 21.07.1995 cu noțiunile, „devizul de cheltuieli” și ,,alocații pentru investiții”, care potrivit cadrului normativ intern acestea constituie părți componente ale bugetului Băncii Naționale a Moldovei, în vederea excluderii interpretărilor și delimitării exhaustive a domeniului de aplicare a auditului public extern prin prisma responsabilităților legale delegate Curții de Conturi.

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 1. Asigurarea revizuirii periodice/la necesitate a actelor normative interne ale BNM ce țin de planificarea și executarea devizelor de cheltuieli și alocațiilor pentru investiții, în vederea racordării acestora la cadrul legal în vigoare (pct. 4.1.1).

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 2. Asigurarea transparenței prin publicarea consecventă pe pagina oficială a BNM a devizului de cheltuieli și alocațiilor pentru investiții (pct. 4.1.1).

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 3. Ajustarea reglementărilor interne cu prevederi exhaustive privind normele de consum la evenimentele interne și externe organizate de către BNM (pct. 4.2.4);

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 4. Asigurarea corelării alocațiilor pentru produsele alimentare, aprobate în devizele de cheltuieli anuale, cu Planurile de achiziții și reglementarea/aprobarea unui model de raport-sinteză privind executarea Planului de achiziții al BNM (pct. 4.2.6).

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 5. Asigurarea evidenței și raportării separate a cheltuielilor executate pentru cantină și reglementarea modului de calculare a adaosului comercial (pct. 4.2.6).

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 6. Elaborarea Planului anual de achiziții conform necesităților reale și îmbunătățirea procesului de organizare a achizițiilor publice (pct.4.3).

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 7. Actualizarea/elaborarea actelor normative în domeniul sistemului de control intern, precum și definitivarea/actualizarea descrierii proceselor operaționale ce țin de executarea devizului de cheltuieli, cu aprobarea corespunzătoare a acestora (pct. 4.4).

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 2.4.1. Examinarea rezultatelor auditului public extern, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și asigurarea implementării recomandărilor din Raportul de audit.

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 07.03.2025

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY