Actualizat: Duminică, 21 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

PROCESUL DE COOPERARE ÎN EUROPA DE SUD-EST (SEECP) REUNIUNEA CONDUCĂTORILOR INSTITUŢIILOR SUPREME DE AUDIT (ISA) Chişinău, 19 septembrie 2008

  • 23.09.2008
  • 2386

  În cadrul exercitării de către Republica Moldova a Preşedinţiei la Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP) pentru perioada anilor 2008-2009, Curtea de Conturi şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, întru  implicarea mai activă în acest proces a instituţiilor supreme de control financiar/audit (ISA) din statele participante la SEECP, au organizat la 19 septembrie 2008, la Palatul Republicii, Reuniunea conducătorilor ISA din statele participante la SEECP “ISA din Europa de Sud-Est – evoluţii şi perspective”  şi Conferinţa internaţională sub genericul: „Căi de perfecţionare a activităţii ISA în contextul vectorului european, practica ISA din Europa de Sud-Est”. Atît scopul reuniunii, cît şi scopul conferinţei este stabilirea, consolidarea şi schimbul de informaţii şi experienţă intre ISA  din statele participante la SEECP în domeniul controlului financiar/auditului public extern, avînd drept obiectiv principal – integrarea europeană, ca bază a reformelor şi dezvoltării  ţărilor din regiune.
      La eveniment au participat preşedinţi şi reprezentanţi ai ISA din statele din Sud-Estul Europei: Albania, Bulgaria, Republica Elenă, Republica Moldova, Muntenegru, România şi Turcia. În calitate de invitaţi speciali la eveniment participă preşedintele Organizaţiei Instituţiilor Supreme de Audit din Europa (EUROSAI), reprezentantul Delegaţiei Comisiei Europene în Republica Moldova, reprezentanţi ai Băncii Mondiale, SIGMA şi Oficiului Naţional de Audit din Suedia (ONAS).
      La deschiderea lucrărilor a luat cuvîntul doamna Zinaida Greceanîi, Prim-ministru al Republicii Moldova, care a adresat tuturor participanţilor activitate  constructivă, consolidarea relaţiilor de cooperare în domeniul auditului public extern între ISA din statele participante la SEECP prin evoluarea pe linie ascendentă, aspirînd spre o Europă paşnică, prosperă şi unită.
  Climatul favorabil pe parcursul desfăşurării lucrărilor Reuniunii şi abordarea la nivel înalt profesională a temei propuse, va contribui la generarea  progresului continuu în activitatea ISA din ţările din regiune, la intensificarea cooperării şi schimbului de experienţă, contribuind semnificativ  la avansarea şi dezvoltarea rapidă a ţărilor noastre, la profilarea Europei de Sud-Est într-o regiune bazată pe  standarde şi valori europene reciproc împărtăşite, motivate în poziţia Europei unite. Conducătorii ISA din statele participante la SEECP au adoptat Declaraţia  comună, care prevede că ISA participante:
- recunosc importanţa şi actualitatea proceselor de perfecţionare a activităţii ISA în contextul vectorului european, apreciind transformarea ISA ale statelor participante în calitate de element notoriu pentru perspectiva europeană a statelor din Europa de Sud-Est;

- consideră că perspectiva de aderare la UE reprezintă o premisă pentru realizarea reformelor instituţionale şi ale legislaţiei în domeniul auditului public extern şi controlului financiar;
- optează pentru alinierea la cele mai bune practici şi standarde internaţionale ce vizează domeniul auditului public extern; avînd în vedere aceasta, ISA ale statelor participante realizează obiectivul dat prin intermediul ajustării cadrului legal şi proceselor reformei activităţii de audit public extern;
- ISA ale statelor participante la SEECP, care deja au devenit membri ai UE, vor avea rolul de susţinere în realizarea angajamentelor legate de implementarea Standardelor de audit ale INTOSAI, Liniilor directoare europene şi altor acte internaţionale ce vizează auditul public extern;
- susţin cooperarea cu alte ISA din UE înalt dezvoltate şi recunoscute pe plan internaţional, urmărind trecerea la o abordare de audit modern în corespundere cu bunele practici ale UE, menţinînd contextul specific al statelor noastre, care nu contravine principiilor generale ale abordărilor europene ce vizează domeniile managementului şi controlului financiar public.
    În jumătatea a doua a zilei de 19 septembrie, în Sala de Conferinţe a Palatului Republicii, a avut loc Conferinţa “Căi de perfecţionare a activitaţii ISA in contextul vectorului european – experienţa şi practicile ISA din Europa de Sud-Est” la care au participat reprezentanţi ai ISA din statele participante la SEECP Albania, Bulgaria, Republica Elenă, Republica Moldova, Muntenegru, România şi Turcia.
     În cadrul conferinţei raportorii au menţionat că un audit extern eficient asupra managementului financiar public este un element fundamental în asigurarea unor standarde înalte în domeniul managementului finanţelor publice, iar aceasta constituie prerogativa fundamentală a bunei guvernări, care produce beneficii  cetăţenilor ţării, generează în avansarea economică şi socială a ţării şi regiunii.
     S-a remarcat faptul că  ISA trebuie mai mult ca oricînd să-şi orienteze activitatea într-o perspectivă internaţională, lăsînd totodată loc şi specificului naţional al fiecărei ţări, meditînd în comun asupra evoluţiilor şi perspectivei ISA.
 Participanţii la Conferinţă au fost interesaţi în dezvoltarea schimbului de experienţă şi partajarea cunoştinţelor şi a bunelor practici între ISA, prin colaborarea la nivel bilateral, regional, internaţional prin intermediul INTOSAI, EUROSAI, şi altor organisme regionale, accentuînd că cooperarea constituie o necesitate pentru instituţiile de audit. S-a menţionat că ISA trebuie să-şi ajusteze activitatea de audit la noile condiţii de guvernare,  să aplice  metodele şi standardele de audit,   să funcţioneze eficient şi efectiv, să fie transparente în activitatea lor. Ele trebuie să reflecte critic propriile acţiuni şi să poarte răspunderea în faţa Parlamentului şi a contribuabililor pentru propria lor performanţă şi impact într-o manieră pro-activă.

Declaraţia comună a Conducătorilor Instituţiilor Supreme de Audit (ISA) din Europa de Sud-Est

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY