Actualizat: Duminică, 21 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Rapoartele de audit asupra situației financiare de la Ministerul Sănătății pentru anii 2021- 2022, au fost examinate de Comisia de control al finanțelor publice

  • 28.02.2024
  • 86

Sinteza.org

 

Comisia de control al finanțelor publice a audiat, în cadrul ședinței de astăzi, rapoartele de audit asupra situației financiare de la Ministerul Sănătății pentru anii 2021-2022.

Misiunea de audit a Curții de Conturi a constatat că rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Sănătății pentru anul 2021 oferă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate și de raportare financiară în sistemul bugetar din Republica Moldova, având unele excepții. În context, s-a menționat că, deși transmiterea patrimoniului a fost efectuată în conformitate cu prevederile cadrului normativ aplicabil, ministerul a raportat denaturat valoarea conturilor unor terenuri din gestiune, supraevaluarea unui raport financiar.

Membrii Comisiei de profi au examinat și raportul de audit pentru anul 2022. Raportul nu conține denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori, cu excepția unor aspecte privind alocarea resurselor financiare insuficiente pentru instituțiile din subordinea ministerului, care au dus la formarea unor datorii față de fondator și față de alte entități de stat pentru bunurile primite. Totodată, s-a constata lipsa informațiilor veridice privind patrimoniul public transmis de către fondator în gestiunea economică a instituțiilor medico-sanitare publice fondate.

Potrivit recomandărilor Curții de Conturi, Ministerul Sănătății va trebui să asigure, în conformitate cu legislația în vigoare, implementarea unui sistem de control intern managerial viabil. Astfel, instituția respectivă are sarcina de a reexamina situațiile referitor la apartenența bunurilor imobile contabilizate și să asigure transmiterea unor terenuri în administrarea Agenției Proprietății Publice. De asemenea, ministerul va trebui să elaboreze și să aprobe măsuri ce ar asigura realizarea funcțiilor de bază privind coordonarea și monitorizarea activității autorităților administrative din subordine și a instituțiilor publice în care ministerul deține calitatea de fondator. 

Curtea de Conturi urmează a fi informată, în termen de 6 luni, despre acțiunile întreprinse pentru executarea recomandărilor. Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programelor activității de audit a Curții de Conturi pe anii 2021 și 2022.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY