Actualizat: Duminică, 21 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Curtea de Conturi a prezentat Comisiei de profil rezultatele a auditurilor la Ministerului Economiei și la Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

  • 28.03.2024
  • 823

Comisia de control al finanțelor publice (CCFP) a audiat, la data de 27 martie, rapoartele de audit asupra situațiilor financiare ale Ministerului Economiei (ME) și Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) pentru anul 2022.

Constatările și recomandările de audit au fost prezentate de vicepreședintele Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), Viorel Chetraru și responsabilii de auditurile examinate.

În cadrul auditului la ME Curtea de Conturi a constatat că, deși Ministerul dispune, în linii generale, de metode și proceduri care vin să susțină activitățile realizate, de mecanisme de autocontrol și de monitorizare, acestea deseori rămân nefuncționale și nu asigură pe deplin gestionarea și raportarea corespunzătoare a mijloacelor publice. Astfel, pentru al doilea an consecutiv, Curtea de Conturi a emis opinie cu rezerve asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului, înaintând recomandări relevante pentru înlăturarea deficiențelor constatate și îmbunătățirea managementului instituțional.

Baza pentru opina cu rezerve a fost determinată de faptul că urmare a dizolvării Unității de implementare a grantului acordat de Guvernul Japoniei, bunurile acestei Unități urmau a fi transferate la Ministerul Economiei conform Regulamentului privind modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, însă în actele de transmitere perfectate de către Unitate, nu au fost menționate informațiile privind creanțele compromise în conturile extra bilanțiere în sumă totală de 8 067,8 mii lei.

Astfel, din cauza lacunelor în actele de transmitere a elementelor de activ și datorii a acestei Unități, precum și a controlului insuficient din partea Ministerului privind inventarierea conturilor extra bilanțiere, Ministerul Economiei, în Bilanțul contabil consolidat încheiat la 31 decembrie 2022, a raportat eronat informațiile privind creanțele compromise în conturile extra bilanțiere, acestea fiind subevaluate cu 8 067,8 mii lei.

În anul 2022, pentru MIDR, au fost precizate resurse financiare în valoare de 6 miliarde 202,4 milioane lei, fiind valorificate 4 miliarde 795,6 milioane lei. Ministerul gestionează cel mai semnificativ buget din toate autoritățile publice centrale de specialitate.

Urmare a desfășurării misiunii de audit, Curtea de Conturi a emis opinie cu rezerve asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului. Opinia cu rezerve a fost determinată de faptul că  IP Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală nu a transmis integral către comunitățile beneficiare valoarea investițiilor efectuate cu scopul de a îmbunătăți condițiile de activitate în unitățile de învățământ. Situație similară se denotă și în cazul lucrărilor de reparații capitale efectuate de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică în clădirea administrativă care aparține alte entități publice. Acest fapt, la nivel agregat a supraevaluat grupa de conturi aferentă clădirilor cu 20,84 mil lei.

Un alt aspect care a determinat opinia cu rezerve în anul de referință constă în faptul că, IP Unitatea de Implementare a Proiectului de Construcție a Locuințelor pentru Păturile Socialmente Vulnerabile II nu a transmis valoarea investițiilor realizate în 31 de apartamente sociale din complexul locativ din or. Ialoveni, ceea ce a supraevaluat grupa de conturi respectivă cu 19,9 mil. lei.

În rezultatul auditurilor, Curtea de Conturi a prezentat o serie de recomandări, care urmează a fi implementate de cele două entități.

 

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY