Actualizat: Vineri, 24 Martie 2023
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 9 din 28 februarie 2023 cu privire la Raportul auditului conformității asupra modului de formare,administrare și întrebuințare a resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Consiliul Superior al Procurorilor în perioada anilor 2018-2022

Nr. 9 din 28.02.2023
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.5. Ministerului Justiției și Ministerului Finanțelor, pentru informare si, în comun cu Consiliul Superior al Procurorilor, să asigure identificarea unor mecanisme normative optime de reglementare a remunerării membrilor Consiliului Superior al Procurorilor și ai Colegiilor din subordine, reprezentanți ai societății civile, în baza unor criterii clare și previzibile, cu indicatori măsurabili, pentru a fi exclusă remunerarea și/sau achitarea de indemnizații nefondată din contul mijloacelor bugetului de stat pentru activități neexecutate.

Autoritatea:MINISTERUL JUSTIŢIEI

Autoritatea:Consiliul Superior al Procurorilor

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR


Recomandarea: 2.4. Consiliului Superior al Procurorilor, pentru luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului public extern, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și asigurarea implementării recomandărilor din Raportul de audit.

Autoritatea:Consiliul Superior al Procurorilor


Recomandarea: 1. Să asigure conformitatea acordării premiilor unice și a sporului pentru performanță în conformitate cu cadrul legal în vigoare (pct. 4.1.2).

Autoritatea:Consiliul Superior al Procurorilor


Recomandarea: 2. Să asigure conformarea la cadrul regulator a Regulamentului intern cu privire la acordarea sporului pentru performanță, reieșind și din contextul modificărilor operate în cadrul legal aferent (pct. 4.1.2).

Autoritatea:Consiliul Superior al Procurorilor


Recomandarea: 3. Să asigure monitorizarea recuperării, în conformitate cu cadrul legal în vigoare, a zilelor de concediu anual neutilizate de către angajații CSP (pct.4.1.2).

Autoritatea:Consiliul Superior al Procurorilor


Recomandarea: 4. Să asigure raportarea conformă la Agenția Proprietății Publice a valorii patrimoniului administrat (pct.4.2.1).

Autoritatea:Consiliul Superior al Procurorilor


Recomandarea: 5. Să asigure dezvoltarea sistemului de CIM în cadrul CSP, prin elaborarea și implementarea unui plan de acțiuni de remediere a deficiențelor constatate în Raportul anual privind CIM (pct. 4.3).

Autoritatea:Consiliul Superior al Procurorilor


reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY