Actualizat: Miercuri, 19 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotârârea nr.25 din 28 mai 2024 cu privire la Raportul de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor încheiate la 31 decembrie 2023

Nr. 25 din 28.05.2024
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.4.1. dezvoltarea Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, cu cerințe de evidență clare și de raportare a cheltuielilor pentru serviciile prestate de către persoanele fizice;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Autoritatea:Serviciul Vamal

Autoritatea:Inspectoratul Control Financiar de Stat

Autoritatea:Agenția Achiziții Publice

Autoritatea:IP ,,Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă"


Recomandarea: 2.4.2. elaborarea și promovarea modificărilor la Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, în vederea excluderii posibilității de acordare concomitentă acelorași persoane a sporului pentru cumularea atribuțiilor funcției de bază cu atribuțiile unei funcții vacante, temporar vacante sau temporar absente și a sporului pentru munca suplimentară;

Autoritatea:Serviciul Vamal

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Autoritatea:Inspectoratul Control Financiar de Stat

Autoritatea:Agenția Achiziții Publice

Autoritatea:IP ,,Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă"


Recomandarea: 2.4.3. reflectarea și raportarea veridică și fidelă a mijloacelor fixe în rapoartele financiare întocmite;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Autoritatea:Serviciul Vamal

Autoritatea:Inspectoratul Control Financiar de Stat

Autoritatea:Agenția Achiziții Publice

Autoritatea:IP ,,Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă"


Recomandarea: 2.4.4. majorarea valorii activelor nemateriale și materiale finalizate din contul investițiilor capitale în curs de execuție după recepția, darea în folosință sau punerea în funcțiune a acestora;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Autoritatea:Serviciul Vamal

Autoritatea:Inspectoratul Control Financiar de Stat

Autoritatea:Agenția Achiziții Publice

Autoritatea:IP ,,Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă"


Recomandarea: 2.4.5. transferarea la bugetul de stat sau la contul donatorului a soldului de mijloace bănești neutilizate în cadrul Proiectelor implementate și finanțate din surse externe, cu prezentarea către Trezoreria de Stat a cererii de închidere a conturilor pe „zero”;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Autoritatea:Serviciul Vamal

Autoritatea:Inspectoratul Control Financiar de Stat

Autoritatea:Agenția Achiziții Publice

Autoritatea:IP ,,Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă"


Recomandarea: 2.4.6. stabilirea drepturilor asupra bunurilor procurate în cadrul proiectelor implementate de către Instituția Publică ,,Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă”;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Autoritatea:Serviciul Vamal

Autoritatea:Inspectoratul Control Financiar de Stat

Autoritatea:Agenția Achiziții Publice

Autoritatea:IP ,,Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă"


Recomandarea: 2.4.7. acordarea concediilor anuale angajaților în conformitate cu prevederile legale și întreprinderea măsurilor în vederea utilizării restanțelor la concediul anual;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Autoritatea:Serviciul Vamal

Autoritatea:Inspectoratul Control Financiar de Stat

Autoritatea:Agenția Achiziții Publice

Autoritatea:IP ,,Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă"


Recomandarea: 2.4.8. aplicarea măsurilor necesare pentru recuperarea creanțelor privind lipsurile și delapidările de mijloace bănești și valori materiale;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Autoritatea:Serviciul Vamal

Autoritatea:Inspectoratul Control Financiar de Stat

Autoritatea:Agenția Achiziții Publice

Autoritatea:IP ,,Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă"


Recomandarea: 2.4.9. elaborarea conceptelor și regulamentelor sistemelor informaționale gestionate, asigurând înregistrarea conformă și raportarea veridică a acestora (recomandare reiterată);

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Autoritatea:Serviciul Vamal

Autoritatea:Inspectoratul Control Financiar de Stat

Autoritatea:Agenția Achiziții Publice

Autoritatea:IP ,,Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă"


Recomandarea: 2.4.10. înaintarea către Guvern a propunerilor de modificare a cadrului normativ aferent evidenței, evaluării și raportării bunurilor confiscate (recomandare reiterată);

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Autoritatea:Serviciul Vamal

Autoritatea:Inspectoratul Control Financiar de Stat

Autoritatea:Agenția Achiziții Publice

Autoritatea:IP ,,Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă"


Recomandarea: 2.4.11. reevaluarea clădirilor din gestiune, în scopul determinării și raportării valorii juste a acestora (recomandare reiterată);

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Autoritatea:Serviciul Vamal

Autoritatea:Inspectoratul Control Financiar de Stat

Autoritatea:Agenția Achiziții Publice

Autoritatea:IP ,,Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă"


Recomandarea: 2.4.12. recuperarea creanțelor de la executorii judecătorești, inclusiv a celor cu termenul de achitare expirat (recomandare reiterată);

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Autoritatea:Serviciul Vamal

Autoritatea:Inspectoratul Control Financiar de Stat

Autoritatea:Agenția Achiziții Publice

Autoritatea:IP ,,Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă"


Recomandarea: 2.4.13. aprobarea structurii, statelor de personal și schemelor de încadrare ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova (recomandare reiterată);

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Autoritatea:Serviciul Vamal

Autoritatea:Inspectoratul Control Financiar de Stat

Autoritatea:Agenția Achiziții Publice

Autoritatea:IP ,,Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă"


Recomandarea: 2.5. Serviciului Fiscal de Stat, în comun cu Agenția Servicii Publice, asigurarea înregistrării regulamentare în Registrul bunurilor imobile a clădirii din str. Constantin Tănase nr.9, mun. Chișinău, după recepția finală a lucrărilor.

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat


Recomandarea: 2.5. Serviciului Fiscal de Stat, în comun cu Agenția Servicii Publice, asigurarea înregistrării regulamentare în Registrul bunurilor imobile a clădirii din str. Constantin Tănase nr.9, mun. Chișinău, după recepția finală a lucrărilor.

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice


reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY