Actualizat: Joi, 20 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 8 din 28 februarie 2023 cu privire la Raportul auditului conformității asupra utilizării resurselor financiare publice alocate pentru administrarea sistemului de acordare a asistenței juridice garantate de stat în anii 2020-2022

Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.4. Ministerului Justiției, Consiliului Național de Asistență Juridică Garantată de Stat și Oficiilor Teritoriale, pentru luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului public extern, conform competențelor, cu aprobarea unor planuri de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit.

Autoritatea:Ministerul Justiției

Termen implementare: 17.03.2024

Recomandarea: 2.4. Ministerului Justiției, Consiliului Național de Asistență Juridică Garantată de Stat și Oficiilor Teritoriale, pentru luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului public extern, conform competențelor, cu aprobarea unor planuri de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit.

Autoritatea:Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Termen implementare: 17.03.2024
Răspunsul autorității:
CNAJGS Nr. 49 din 15 martie 2024
CNAJGS prin Hotărârea nr. 19 din 15.05.2023 a actualizat Planul de acţiuni pentru anul,2023 de implementare a Strategiei de activitate în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantata de stat pentru anii 2021-2023, aprobat prin hotărârea nr. 13 din 24.02.2023, ţinând cont de recomandările Curţii de Conturi.
Totodată, CNAJGS a contribuit şi la implementarea recomandărilor din Raportul auditului conformităţii asupra utilizării resurselor financiare publice alocate pentru administrarea sistemului de acordare a asistenţei juridice garantat de stat în anii 2020-2022, care au fost adresate nemijlocit Ministerului Justiţiei.

Autoritatea:Oficiul Teritorial Chișinău al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Termen implementare: 17.03.2024
Răspunsul autorității:
CNAJGS Nr. 49 din 15 martie 2024
CNAJGS prin Hotărârea nr. 19 din 15.05.2023 a actualizat Planul de acţiuni pentru anul,2023 de implementare a Strategiei de activitate în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantata de stat pentru anii 2021-2023, aprobat prin hotărârea nr. 13 din 24.02.2023, ţinând cont de recomandările Curţii de Conturi.
Totodată, CNAJGS a contribuit şi la implementarea recomandărilor din Raportul auditului conformităţii asupra utilizării resurselor financiare publice alocate pentru administrarea sistemului de acordare a asistenţei juridice garantat de stat în anii 2020-2022, care au fost adresate nemijlocit Ministerului Justiţiei.

Autoritatea:Oficiul Teritorial Cahul al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Termen implementare: 17.03.2024
Răspunsul autorității:
CNAJGS Nr. 49 din 15 martie 2024
CNAJGS prin Hotărârea nr. 19 din 15.05.2023 a actualizat Planul de acţiuni pentru anul,2023 de implementare a Strategiei de activitate în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantata de stat pentru anii 2021-2023, aprobat prin hotărârea nr. 13 din 24.02.2023, ţinând cont de recomandările Curţii de Conturi.
Totodată, CNAJGS a contribuit şi la implementarea recomandărilor din Raportul auditului conformităţii asupra utilizării resurselor financiare publice alocate pentru administrarea sistemului de acordare a asistenţei juridice garantat de stat în anii 2020-2022, care au fost adresate nemijlocit Ministerului Justiţiei.

Autoritatea:Oficiul Teritorial Comrat al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Termen implementare: 17.03.2024
Răspunsul autorității:
CNAJGS Nr. 49 din 15 martie 2024
CNAJGS prin Hotărârea nr. 19 din 15.05.2023 a actualizat Planul de acţiuni pentru anul,2023 de implementare a Strategiei de activitate în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantata de stat pentru anii 2021-2023, aprobat prin hotărârea nr. 13 din 24.02.2023, ţinând cont de recomandările Curţii de Conturi.
Totodată, CNAJGS a contribuit şi la implementarea recomandărilor din Raportul auditului conformităţii asupra utilizării resurselor financiare publice alocate pentru administrarea sistemului de acordare a asistenţei juridice garantat de stat în anii 2020-2022, care au fost adresate nemijlocit Ministerului Justiţiei.

Autoritatea:Oficiul Teritorial Bălți al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Termen implementare: 17.03.2024
Răspunsul autorității:
CNAJGS Nr. 49 din 15 martie 2024
CNAJGS prin Hotărârea nr. 19 din 15.05.2023 a actualizat Planul de acţiuni pentru anul,2023 de implementare a Strategiei de activitate în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantata de stat pentru anii 2021-2023, aprobat prin hotărârea nr. 13 din 24.02.2023, ţinând cont de recomandările Curţii de Conturi.
Totodată, CNAJGS a contribuit şi la implementarea recomandărilor din Raportul auditului conformităţii asupra utilizării resurselor financiare publice alocate pentru administrarea sistemului de acordare a asistenţei juridice garantat de stat în anii 2020-2022, care au fost adresate nemijlocit Ministerului Justiţiei.

Recomandarea: 1. Să analizeze și să sistematizeze lacunele/deficiențele privind aplicabilitatea cadrului normativ aferent domeniului AJGS, constatate de prezentul audit, cu înaintarea către legiuitor a propunerilor de perfecționare a acestuia, inclusiv privind cazurile de participare obligatorie a apărătorului în procesul penal (pct. nr.4.1.2.).

Autoritatea:Ministerul Justiției

Răspunsul autorității:
CNAJGS Nr. 49 din 15 martie 2024
CNAJGS a participa activ în cadrul grupurilor de lucru în cadrul cărora au fost elaborate propunerile de modificare a Codului de procedură penală, în mod special la art. 69 şi 70, cu prezentarea avizelor scrise la proiectul de lege. Prin urmare, prin Legea nr. 245 din 31.07.2023, publicată în MO Nr. 325-327 din 22-08-2023, a fost modificat Codul de procedură penală, inclusiv art. 69 (participarea obligatorie a apărătorului) şi art. 70 (admiterea, desemnarea şi înlocuirea apărătorului, confirmarea calităţii şi împuternicirilor lui).
Completare 17.04.2024
CNAJGS Nr. 49 din 15 martie 2024
CNAJGS a participa activ în cadrul grupurilor de lucru în cadrul cărora au fost elaborate propunerile de modificare a Codului de procedură penală, în mod special la art. 69 şi 70, cu prezentarea avizelor scrise la proiectul de lege. Prin urmare, prin Legea nr. 245 din 31.07.2023, publicată în MO Nr. 325-327 din 22-08-2023, a fost modificat Codul de procedură penală, inclusiv art. 69 (participarea obligatorie a apărătorului) şi art. 70 (admiterea, desemnarea şi înlocuirea apărătorului, confirmarea calităţii şi împuternicirilor lui).

Recomandarea: 2. Să înainteze modificări la mecanismul de calcul al venitului în scopul acordării asistenței juridice garantate de stat în funcție de nivelul veniturilor beneficiarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului (pct. nr.4.1.4.).

Autoritatea:Ministerul Justiției

Răspunsul autorității:
CNAJGS Nr. 49 din 15 martie 2024
de la Oficiile teritoriale ale CNAJGS au fost colectate propunerile de îmbunatățire a metodologiei de calcul al venitului care permite acordarea asistenței juridice calificate, ţinând cont de experiența pe care o au în legătură cu aplicarea acestui mecanism. în baza acestor propuneri, dar şi a recomandărilor echipei de audit, Aparatul administrativ al CNAJGS a înaintat un demers (nr.48 din 14 03.2024) către MJ cu propuneri concrete de modificare a Regulamentului privind metodologia de calcul al venitului în scopul acordării asistenței juridice calificate garantate de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1016 din 01.09.2008.
Completare 17.04.2024
CNAJGS Nr. 49 din 15 martie 2024
de la Oficiile teritoriale ale CNAJGS au fost colectate propunerile de îmbunatățire a metodologiei de calcul al venitului care permite acordarea asistenței juridice calificate, ţinând cont de experiența pe care o au în legătură cu aplicarea acestui mecanism. în baza acestor propuneri, dar şi a recomandărilor echipei de audit, Aparatul administrativ al CNAJGS a înaintat un demers (nr.48 din 14 03.2024) către MJ cu propuneri concrete de modificare a Regulamentului privind metodologia de calcul al venitului în scopul acordării asistenței juridice calificate garantate de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1016 din 01.09.2008.

Recomandarea: 3. Să instituie măsuri de instituționalizare a statutului juridic și stabilirea raporturilor juridice în procesul de formare, executare și raportare a bugetului entităților responsabile de administrarea asistenței juridice garantate de stat, inclusiv cu ajustarea cadrului normativ aferent (pct. nr.4.3.1 și nr. 4.3.2).

Autoritatea:Ministerul Justiției

Termen implementare: 17.03.2024

Recomandarea: 4. În comun cu Ministerul Finanțelor și CNAJGS să întreprindă măsuri privind eficientizarea structurii și efectivului limită de personal din cadrul entităților responsabile de administrarea AJGS reieșind din sarcinile și responsabilitățile delegate (pct. nr. 4.3.1 și pct. nr.4.3.2.).

Autoritatea:Ministerul Justiției

Răspunsul autorității:
CNAJGS Nr. 49 din 15 martie 2024
ca urmare a analizei efectuate, de către Oficiile teritoriale ale CNAJGS a fost înaintată către Ministerul Justiţiei solicitarea (demers nr. 46 din 04.03.2024) de suplinire a statelor de personal ale Oficiilor cu 12 unităţi, dintre care 10 unităţi de specialist principal şi 2 unităţi de contabil. Aceasta ar permite exercitarea fără deficienţe în cadrul Oficiilor teritoriale ale CNAJGS a atribuţiilor existente la moment, precum şi asumarea de noi competenţe cum ar fi medierea garantată de stat.
Completare 17.04.2024
CNAJGS Nr. 49 din 15 martie 2024
ca urmare a analizei efectuate, de către Oficiile teritoriale ale CNAJGS a fost înaintată către Ministerul Justiţiei solicitarea (demers nr. 46 din 04.03.2024) de suplinire a statelor de personal ale Oficiilor cu 12 unităţi, dintre care 10 unităţi de specialist principal şi 2 unităţi de contabil. Aceasta ar permite exercitarea fără deficienţe în cadrul Oficiilor teritoriale ale CNAJGS a atribuţiilor existente la moment, precum şi asumarea de noi competenţe cum ar fi medierea garantată de stat.

Recomandarea: 4. În comun cu Ministerul Finanțelor și CNAJGS să întreprindă măsuri privind eficientizarea structurii și efectivului limită de personal din cadrul entităților responsabile de administrarea AJGS reieșind din sarcinile și responsabilitățile delegate (pct. nr. 4.3.1 și pct. nr.4.3.2.).

Autoritatea:Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Răspunsul autorității:
CNAJGS Nr. 49 din 15 martie 2024
ca urmare a analizei efectuate, de către Oficiile teritoriale ale CNAJGS a fost înaintată către Ministerul Justiţiei solicitarea (demers nr. 46 din 04.03.2024) de suplinire a statelor de personal ale Oficiilor cu 12 unităţi, dintre care 10 unităţi de specialist principal şi 2 unităţi de contabil. Aceasta ar permite exercitarea fără deficienţe în cadrul Oficiilor teritoriale ale CNAJGS a atribuţiilor existente la moment, precum şi asumarea de noi competenţe cum ar fi medierea garantată de stat.
Completare 17.04.2024
CNAJGS Nr. 49 din 15 martie 2024
ca urmare a analizei efectuate, de către Oficiile teritoriale ale CNAJGS a fost înaintată către Ministerul Justiţiei solicitarea (demers nr. 46 din 04.03.2024) de suplinire a statelor de personal ale Oficiilor cu 12 unităţi, dintre care 10 unităţi de specialist principal şi 2 unităţi de contabil. Aceasta ar permite exercitarea fără deficienţe în cadrul Oficiilor teritoriale ale CNAJGS a atribuţiilor existente la moment, precum şi asumarea de noi competenţe cum ar fi medierea garantată de stat.

Recomandarea: 5. Să revadă și să înainteze MJ propuneri privind ajustarea și modernizarea mecanismului de acordare a asistenței juridice în funcție de nivelul veniturilor beneficiarilor (pct. nr.4.1.4.).

Autoritatea:Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Termen implementare: 17.03.2024
Răspunsul autorității:
CNAJGS Nr. 49 din 15 martie 2024
Prin Legea nr. 298/2022 pentru modificarea Legii 198/2007 cu privire la asistenţă juridică garantată de stat, publicată: 25-11-2022 în MO nr. 374-382 art. 695, a fost modificat plafonul în baza căruia se decide eligibilitatea pentru AJGS calificată, astfel minimum de existenţă, fiind substituit cu salariul minim lunar pe ţară stabilit de Guvern. Modificarea operată a intrat în vigoare, începând cu 1 ianuarie 2024.
Totodată, de la Oficiile teritoriale ale CNAJGS au fost colectate propunerile de îmbunătăţire a metodologiei de calcul al venitului care permite acordarea asistenţei juridice calificate, ţinând cont de experienţa pe care o au în legătură cu aplicarea acestui mecanism. în baza acestor propuneri, dar şi a recomandărilor echipei de audit, Aparatul administrativ al CNAJGS a înaintat un demers (nr. 48 din 14.03.2024) către MJ cu propuneri concrete de modificare a Regulamentului privind metodologia de calcul al venitului în scopul acordării asistenţei juridice calificate garantate de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1016 din 01.09.2008.

Recomandarea: 6. Să întreprindă măsuri în vederea automatizării procesului de determinare a venitului mediu lunar al beneficiarului în scopul acordării AJGS, cu posibilitatea operării înscrierilor în SI al CNAJGS a datelor preluate din Registrele informaționale ale altor autorități/instituții de stat (pct. nr.4.1.4.).

Autoritatea:Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Termen implementare: 17.03.2024
Răspunsul autorității:
CNAJGS Nr. 49 din 15 martie 2024
În vederea implementării acestei recomandări CNAJGS îşi propune pe parcursul anului 2024 crearea calculatoare electronice, unul pe pagina web a CNAJGS destinat potenţialilor beneficiari de AJGS, care ar putea individual să testeze capacitatea lor de plată, iar altele două calculatoare urmează a fi incorporate în cadrul SIA CNAJGS pentru a putea efectua testul la venit al beneficiarilor, atât în procesul de acordare a AJGS, cât şi în procesul de recuperare a cheltuielilor de AJGS, acestea fiind interconectate cu platforma MConnect.
Implementarea recomandării necesită resurse bugetare suplimentare, care nu au fost planificate pentru anul 2023. Totuşi, CNAJGS a identificat un partener de dezvoltare interesat de acordarea suportului. Astfel, aceste modernizări ale sistemului informaţional sunt posibile datorită suportului acordat CNAJGS în cadrul proiectului "îmbunătăţirea accesului la justiţie pentru a trăi în demnitate" (A2J4Dignity), implementat de către PNUD Moldova, cu sprijinul financiar al Republicii Federale Germania
(https://www.undp.org/ro/moldova/projects/imbunatatirea-accesului-la-iustitie-pentru-trai-demnitate).
în acest sens, a fost deja elaborat şi validat caietul de sarcini. La moment fiind demarate procedurile de contractare a implementatorului.

Recomandarea: 7. Să asigure dezvoltarea sistemului CIM în conformitate cu Standardele naționale de control intern în sectorul public, inclusiv să aprobe norme de conduită etică și profesională a angajaților din sistemul AJGS, ale căror principii trebuie respectate în vederea creșterii încrederii beneficiarilor față de entități (pct. nr. 4.3.3.).

Autoritatea:Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Termen implementare: 17.03.2024
Răspunsul autorității:
CNAJGS Nr. 49 din 15 martie 2024
Prin Hotărârea CNAJGS nr. 11 din 26 ianuarie 2024 a fost aprobat Codul de conduită, etică şi integritate profesională al angajatului din cadrul sistemului de asistenţă juridică garantată de stat.

Recomandarea: 8. Să examineze cazurile neconfirmate documentar privind vizitele raportate de către avocați în instituțiile de detenție și achitate neconform din mijloacele bugetare (pct. nr.4.2.1.).

Autoritatea:Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Termen implementare: 17.03.2024
Răspunsul autorității:
CNAJGS Nr. 49 din 15 martie 2024
La solicitarea Oficiului teritorial Chişinău avocaţii vizaţi au prezentat actele confirmatoare ale vizitelor efectuate în locurile de detenţie.
Totodată, Coordonatorii Oficiilor teritoriale au fost atenţionaţi să fie mai vigilenți la acest capitol şi să solicite de fiecare dată, actele confirmative de la avocaţi.
De asemenea, pentru a diminua nr. de vizite ale avocaţilor în locurile de detenţie, CNAJGS îşi propune să elaboreze şi testeze pe parcursul anului 2024 o platformă de video conferinţă, care ar permite comunicarea avocatului, de la sediul Oficiului teritorial, cu beneficiarul aflat în penitenciar, la distanţă, în condiţii de confidențialitate.
Elaborarea şi testarea unei asemenea platforme de video conferință este posibilă datorită suportului acordat CNAJGS în cadrul proiectului "îmbunatățirea accesului la justiție pentru a trăi în demnitate" (A2J4Dignity), implementat de către PNUD Moldova, cu sprijinul financiar al Republicii Federale Germania
('https://www.undp.org/ro/moldova/projects/imbunatatirea-accesului-la-justitie-pentru-trai-demnitate).
La moment se elaborează documentul de viziune al sistemului on line de acordare a asistenţei juridice şi caietul de sarcini.


Recomandarea: 9. Să reexamineze și să ajusteze prevederile pct. 31 din Regulamentul funcționării OT ale CNAJGS la prevederile legale în partea ce ține de atribuirea unor responsabilități suplimentare coordonatorilor OT (pct. nr.4.1.6.).

Autoritatea:Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Termen implementare: 17.03.2024
Răspunsul autorității:
CNAJGS Nr. 49 din 15 martie 2024
In vederea implementării acestei recomandări, a fost solicitată opinia Coordonatorilor Oficiilor teritoriale ale CNAJGS, dat fiind faptul că anume ei sunt vizaţi nemijlocit de această normă. Opiniile acestora sunt împărţite, unii optează pentru păstrarea acestei atribuţii, alţii sunt de părerea că această atribuţie urmează a fi exclusă.
Dat fiind faptul că, la acest subiect nu există o opinie unică, atât în rândurile coordonatorilor, cât şi rândurile membrilor CNAJGS, Aparatul administrativ va propune dezbaterea acestui subiect în cadrul următoarei şedinţe a CNAJGS, pentru a fi luată o hotărâre în acest sens.
In cazul în care se va opta pentru păstrarea acestei prerogative a Coordonatorilor Oficiilor teritoriale, CNAJGS va face un demers către Ministerul Justiţiei pentru modificarea Legiil 98/2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de stat în vederea includerii expres în textul legii a atribuţiei specificate în pct. 31 din Regulamentul funcționarii Oficiilor teritoriale ale CNAJGS.
In cazul în care se va opta pentru renunțarea de la această competenţă, atunci CNAJGS va adopta o hotărâre de modificare a Regulamentul funcţionării Oficiilor teritoriale ale CNAJGS prin excluderea pct. 31.

Recomandarea: 10.1. Să asigure elaborarea cadrului normativ intern, inclusiv a: nomenclatorului/listei cu tipurile de acte justificative aferente acțiunilor remunerabile prestabilite în Hotărârile CNAJGS, precum și completarea dosarelor în apărare cu formulare tipizate (pct. nr.4.2.1.).

Autoritatea:Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Termen implementare: 17.03.2024
Răspunsul autorității:
CNAJGS Nr. 49 din 15 martie 2024
Acţiunile întreprinse de avocat în vederea acordării asistenţei juridice calificate supuse remunerării sunt specificate în Regulamentul cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice calificate garantate de stat, aprobat prin hotărârea CNAJGS nr. 22 din 18.12.2008.
In conformitate cu prevederile contractuale, avocatul are obligaţia de a păstra probele scrise ale tuturor acţiunilor efectuate în legătură cu acordarea asistenţei juridice calificate cu cauza repartizată. în acest sens, Avocatul are obligaţia de a întocmi un dosar în apărare, după modelul aprobat de CNAJGS (hotărârea nr. 40 din 16.12.2013.), pentru fiecare cauză pe care a fost desemnat de Oficiul Teritorial în vederea acordării asistenţei juridice calificate garantate de stat. De asemenea, Avocatul are obligaţia de a tine Registrul
serviciilor prestate, după modelul aprobat de Consiliul Naţional, în care va înscrie toate acţiunile, în cel mult 3 zile lucrătoare de la efectuarea lor.
Pentru a consolida executarea acestei obligaţii de către avocaţi şi pentru a facilita verificarea veridicităţii informaţiilor de către specialiştii responsabili de examinarea rapoartelor de activitate ale avocaţilor din cadrul Oficiilor teritoriale, prin hotărârea CNAJGS nr. 17 din 22.11.2022 s-a stabilit că, începând cu 1 ianuarie 2023, avocaţii care acordă AJGS, la depunerea rapoartelor de activitate în format electronic, vor încărca, în mod obligatoriu, în cabinetele lor personale din cadrul SIA CNAJGS, dosarele în apărare în format electronic pentru cauzele raportate.
Participarea avocatului la o acţiune procesuală la faza de urmărire penală sau şedinţa de judecată este dovedită prin ordonanţele, procesele verbale, încheierile şi hotărârile judecătoreşti în care este specificat faptul participării avocatului la acţiune sau şedinţă. Pentru acţiunile extra procesuale sau extrajudiciare, CNAJGS aprobă formulare tipizate.
In vederea completării dosarului în apărare cu formulare tipizate, prin hotărârea CNAJGS nr. 14 din 26.01.2024 a fost aprobat modelul confirmării întâlnirii avocatului cu beneficiarul de AJGS calificată pe cauze civile şi de contencios administrativ.

Recomandarea: 10.2. Să asigure elaborarea cadrului normativ intern, inclusiv a: normelor privind volumul de lucru în bază cărora activează avocații care acordă asistență juridică calificată la cerere (pct. nr.4.1.7.).

Autoritatea:Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Termen implementare: 17.03.2024
Răspunsul autorității:
CNAJGS Nr. 49 din 15 martie 2024
Este de menţionat faptul că, din prevederile legale nu rezultă o obligaţie de a garanta fiecărui avocat implicat în acordarea AJGS calificate un anumit volum de lucru sau un anumit venit, deoarece implicarea avocatului în acordarea AJGS calificate la cerere este una absolut benevolă şi depinde direct de gradul de disponibilitate al avocatului. Avocaţii care acordă AJGS la cerere, spre deosebire de avocaţii publici, cumulează practica lor privată cu acordarea AJGS. Prin urmare, gradul de implicare a avocatului în procesul de acordare a AJGS depinde nemijlocit de gradul de disponibilitate al avocatului.
In conformitate cu prevederile contractuale, Oficiul Teritorial nu garantează avocatului care acordă asistenţă juridica calificată la cerere un anumit volum de lucru. Totodată, Oficiul Teritorial trebuie să organizeze lucrul astfel încât să asigure o distribuire uniformă a cauzelor între avocaţii înscrişi pe listă.
Prin urmare, CNAJGS nu poate stabili un anumit volum de lucru concret pentru fiecare avocat în parte, însă urmează să asigure ca procesul de desemnare a avocaţilor să fie unul transparent, echitabil şi non discriminatoriu. Totodată, CNAJGS unnează să reacţioneze atunci când apar careva suspiciuni cu privire la acest capitol şi să ia atitudine în cazul deficienţele admise în procesul de desemnare a avocaţilor în vederea acordării asistentei juridice garantate de stat. Un bun exemplu, în acest sens, poate servi hotărârea CNAJGS nr. 15 din 24.02.2023 cu privire la aprobarea rezultatelor comisiei de monitorizare a activităţii coordonatorului Oficiului Teritorial Bălţi al CNAJGS.
Prin această hotărâre, Coordonatorii Oficii teritoriale ale CNAJGS au fost chemaţi:
- să asigure respectarea regulii, determinate de CNAJGS, de desemnare a avocaţilor în ordine alfabetică,
- reexaminarea procedurilor interne şi asigurarea unei comunicări eficiente între personalul de execuţie,
- să asigure funcţionalitatea mecanismului intern de control şi responsabilizare a personalului de execuţie, cu întreprinderea tuturor măsurilor ce se impun pentru evitarea riscurilor, inclusiv rotaţia periodică a cadrelor pe varii segmente de activitate, implicit desemnările avocaţilor.
- să documenteze strict refuzurile de preluare a cauzelor de către avocaţi, cu specificarea refuzului expres al avocatului sau a cazurilor de indisponibilitate a avocaţilor (atunci când nu pot fi contactaţi prin mijloacele de comunicare stabilite) şi includerea obligatorie a informaţiei despre refuzuri în sistemul informaţional SIA CNAJGS.
- urmare a refuzurilor nemotivate sistematice din partea avocaţilor de a prelua cauze în vederea acordării asistenţei juridice garantate de stat, să propună excluderea avocaţilor din Registrul naţional al prestatorilor de asistentă juridică garantată de stat şi rezilierea contractelor.
- să revizuiască listele avocaţilor specializaţi, pentru a asigura că, avocaţii care au pledat pentru specializare, se regăsesc doar în una din listele specializate.
In vederea îmbunătăţirii cadrului normativ şi a practicilor cotidiene aplicabile în procesul de desemnare a avocaţilor în vederea acordării AJGS acestuia, Aparatul administrativ va avea sarcina de:
• sistematizare şi propunere spre aprobare a criteriilor clare şi aplicabile în procesul de desemnare a avocaţilor, cu posibilitatea diminuării factorului uman şi asigurării transparenţei;
elaborare şi propunere spre aprobare a unui mecanism de monitorizare internă a respectării acestor criterii şi responsabilizarea personalului de execuţie al Oficiilor Teritoriale implicat în procesul de desemnare a avocaţilor, realizat de către Coordonator;
elaborare şi propunere spre aprobare a unui mecanism de monitorizare şi responsabilizare a Coordonatorilor Oficiilor Teritoriale.

Recomandarea: 10.3 Să asigure elaborarea cadrului normativ intern, inclusiv a: reglementărilor privind acordarea asistenței juridice garantate de stat agenților economici, inclusiv aprobarea și punerea în aplicare a modelului de cerere privind solicitarea AJGS pentru persoanele juridice (pct. nr.4.1.3.).

Autoritatea:Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Termen implementare: 17.03.2024
Răspunsul autorității:
CNAJGS Nr. 49 din 15 martie 2024
CNAJGS nu a constatat, la moment, necesitatea elaborării unui regulament care ar reglementa în mod special acordare a asistenţei juridice garantate de stat persoanelor juridice, atâta timp cât cazurile şi condiţiile de acordare a asistenţei juridic garantate de stat persoanelor juridice sunt specificate expres în Codul de procedură penală, iar la capitolul procesarea solicitărilor şi desemnarea avocaţilor sunt compatibile şi integral aplicabile regulile generale, stabilite pentru beneficiarii-persoane fizice, urmând doar a fi perfecţionate instrumentele de lucru.
în acest sens, prin hotărârea CNAJGS nr. 13 din 26.02.2024 a fost aprobat modelul solicitării pentru acordarea asistenţei juridice calificate garantate de stat persoanelor juridice.
Acest model este pus în aplicare pe suport de hârtie, din momentul aprobării. Suplimentar, va fi elaborat şi varianta digitală a modelului, pentru a putea fi accesată de pe pagina web a CNAJGS. Atragem atenţia, că existenţa variantei digitale a unui model de act aprobat de CNAJGS nu decurge expres din lege, prin urmare lipsa acesteia nu duce la considerarea că angajamentul nu a fost executat pe de plin.

Recomandarea: 10.4. Să asigure elaborarea cadrului normativ intern, inclusiv a: procedurilor aferente soluționării situațiilor pentru cazurile în care avocații desemnați nu au prestat servicii juridice, respectiv nefiind prezentate rapoarte de activitate per-caz (pct. nr. 4.2.1.).

Autoritatea:Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Termen implementare: 17.03.2024
Răspunsul autorității:
CNAJGS Nr. 49 din 15 martie 2024
Pentru a fi remunerat pentru asistenţa juridică acordată, avocatul care acordă asistenţă juridică la cerere prezintă Oficiului teritorial corespunzător raportul de activitate pe cauză, conform modelului aprobat de către Consiliul Naţional.
Pentru a disciplina şi a motiva avocaţii să depună rapoartele de activitate, prin pct. 19 din Regulamentul cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice calificate garantate de stat, aprobat prin hotărârea CNAJGS nr. 22 din 18.12.2008, s-a stabilit că raportul de activitate pe cauză se prezintă în cel mult trei luni de zile după încetarea acordării asistenţei juridice calificate de către avocatul desemnat în cauza respectivă, drept rezultat al încetării urmăririi penale sau a procesului penal, renunţării la apărător, înlocuirii avocatului desemnat cu un avocat ales, rămânerii definitive a hotărârii instanţei de judecată sau al altor circumstanţe care nu permit continuarea acordării asistenţei juridice garantate de stat.
Prezentarea raportului de activitate cu încălcarea termenului indicat la pct. 19 din prezentul Regulament va constitui temei de diminuare a remunerării pentru serviciile prestate de către avocat pe cauza respectivă cu 50%. Depunerea raportului de activitate după expirarea termenului de şase luni de zile din momentul încetării acordării asistenţei juridice calificate va constitui temei de a refuza achitarea remunerării pentru serviciile prestate de către avocat pe cauza respectivă.
Probabil, avocaţii care omit aceste termine, nu mai consideră rezonabil de a depune rapoartele de activitate, odată ce nu vor mai fi remuneraţi.
Pentru a combate acest fenomen de nedepunere a rapoartelor de activitate de către avocaţi, soluţia identificată de CNAJGS a fost introducerea în actul de monitorizare internă a activităţii avocatului a unui asemenea indicator de calitate precum: prezentarea la timp a rapoartelor de activitate ale avocatului.
în cazul în care avocatul nu a respectat acest indicator, el este depunctat, respectiv în final poate lua un calificativ mai mic. Reamintim că, în dependenţă de calificativul luat în cadrul monitorizării interne, la sfârşit de an, Oficiul teritorial decide prelungirea sau nu a contractului cu avocatul pentru anul viitor. în condiţiile în care, rezilierea anticipată sau neprelungirea contractului cu avocatul pentru anul următor constitui cea mai aspră sancţiune care poate fi aplicată de către Oficiul teritorial faţă de avocat, nu vedem cum altfel ar mai putea fi influenţat în mod legal avocatul să depună raportul de activitate.
în concluzie, la moment, cadrul normativ intern deja prevede 2 instrumente de
responsabilizare/motivare a avocaţilor de a depune rapoartele de activitate în general, şi în termenul stabilit, în mod special, şi anume: prin
diminuare/refuz în achitarea remuneraţiei, precum şi prin depunctare în cadrul monitorizării interne în caz de nerespectare a acestei obligaţii.
în cazul în care Curtea de Conturi sau alte entităţi consideră că există şi alte oportunităţi, CNJAGS este dispus să le examineze şi să le aprobe, în cazul în care sunt viabile.

Recomandarea: 10.5. Să asigure elaborarea cadrului normativ intern, inclusiv a: normelor privind reglementarea mecanismului de recuperare a cheltuielilor, în vederea instituirii unor reguli clare și uniforme privind restituirea sumelor cuvenite bugetului (pct. nr.4.2.4.).

Autoritatea:Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Termen implementare: 17.03.2024
Răspunsul autorității:
CNAJGS Nr. 49 din 15 martie 2024
Cazurile şi procedura de recuperare a cheltuielilor suportate în legătură cu acordarea AJGS sunt reglementate expres în art. 23 şi 231 din Legea 198/2007 cu privire la acordarea asistenţei juridice garantate de stat. Prin urmare, reglementarea mecanismului de recuperare a cheltuielilor se face la nivel de lege organică, ci nu ţine nemijlocit de competenţa CNAJGS.
însă, CNAJGS în colaborare cu Ministerul Justiţiei a contribuit la perfecţionarea cadrului legislativ care vizează acest mecanism. Astfel, prin Legea nr. 6/2023 pentru modificarea unor acte normative publicată în MO nr. 465-467 din 07.12.2023, a fost modificat art. 231 din Legea 198/2007. Modificarea majoră ţine de transmiterea executării silite a deciziilor cu privire la recuperarea cheltuielilor suportate în legătură cu acordarea AJGS de la executorii judecătoreşti la Serviciul Fiscal de Stat. Prin urmare, deciziile urmează a fi executate silit în conformitate cu , urmează să se execute în conformitate cu Regulamentul privind procedura de executare a creanţelor băneşti bazată pe dispoziţii de drept public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 618/2019.
De elaborarea cadrului normativ intern ţine aprobarea modelului de decizie privind recuperarea cheltuitelor pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat, prin hotărârea CNAJGS nr. 12 din 26.01.2024.
De asemenea, CNAJGS îşi propune digitalizarea proceselor ce ţin de evidenţa şi executarea cazurilor de recuperare a cheltuielilor suportate în legătură cu acordarea AJGS, prin elaborarea unui modul dedicat recuperării cheltuielilor în cadrul sistemului informaţional SIA CNAJGS.
Realizare acestui obiectiv pe parcursul anului 2024 va fi posibil datorită suportului acordat CNAJGS în cadrul proiectului "îmbunătăţirea accesului la justiţie pentru a trăi în demnitate" (A2J4Dignity), implementat de către PNUD Moldova, cu sprijinul financiar al Republicii Federale Germania (https://www.undp.org/ro/moldova/projects/imbunatatirea-accesului-la-justitie-pentru-trai-demnitate').
In acest sens, a fost deja elaborat şi validat caietul de sarcini. La moment fiind demarate procedurile de contractare a implementatorului.

Recomandarea: 11. Să instituie și să aprobe componența Comisiei de monitorizare externă a calității asistenței juridice de stat, în vederea punerii în aplicare a instrumentului de monitorizare externă a calității serviciilor juridice acordate beneficiarilor (pct. nr.4.2.3.).

Autoritatea:Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Termen implementare: 17.03.2024
Răspunsul autorității:
CNAJGS Nr. 49 din 15 martie 2024
Prin Hotărârea CNAJGS nr. 27 din 05.11.2023 a fost aprobată componenţa nominală a Comisiei de selectare a membrilor comisiei de monitorizare externă a calităţii asistenţei juridice calificate garantate de stat din rândurile avocaţilor.
Comisia de selectare urmează să stabilească criteriile de selectare a membrilor comisiei de monitorizare externă a calităţii asistenţei juridice calificate garantate de stat din rândurile avocaţilor, caietul de sarcinii, precum şi regulile de desfăşurare a concursului.
După care, Comisia de selectare va anunţa şi va organiza concursul de selectare a membrilor comisiei de monitorizare externă a calităţii asistenţei juridice calificate garantate de stat din rândurile avocaţilor. Comisia de selectare va selecta 6 avocaţi în calitate de experţi-monitori, pentru ai propune Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat în calitate de membri ai Comisiei de monitorizare externă a calităţii asistenţei juridice calificate garantate de stat, dintre care 3 avocaţi care nu sunt în sistemul de asistenţă juridică garantată de stat.
Rezultatele concursului, precum şi componenţa nominală a Comisiei de monitorizare externă a calităţii asistenţei juridice calificate garantate de stat vor fi aprobate de către Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat.
După aprobarea componenţei nominale a Comisiei de monitorizare externă a calităţii asistenţei juridice calificate garantate de stat de către Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat, Aparatul administrativ va asigura semnarea contractelor cu presatorii de servicii şi înregistrarea acestora, precum şi efectuarea plăţilor.

Recomandarea: 12. În comun cu directorul executiv al aparatului administrativ al CNAJGS, să identifice și să elaboreze acțiuni ce ar înlătura deficiențele constatate de audit în procesul de remunerare a avocaților din mijloace bugetare, cu prezentarea CNAJGS a propunerilor pentru aprobare (pct. nr. 4.2.1.).

Autoritatea:Oficiul Teritorial Chișinău al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Termen implementare: 17.03.2024
Răspunsul autorității:
CNAJGS Nr. 49 din 15 martie 2024
Actul normativ în baza căruia se remunerează avocații pentru serviciile prestate este Regulamentul cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaţilor pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat, aprobat prin hotărârea CNAJGS nr. 22 din 18.12.2008, cu modificările ulterioare.
Primul pas, care urma a fi întreprins în vederea implementării recomandării a fost înaintarea propunerilor de îmbunătăţire a acestui act normativ.
Urmare, a colectării, sistematizării şi analizei propunerilor parvenite de la Oficiile teritoriale ale CNAJGS, dar şi din partea avocaţilor, Aparatul administrativ a elaborat şi propus spre aprobare CNAJGS proiectul Regulamentului cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice calificate garantate de stat într-o redacţie nouă.
Proiectul regulamentului a fost inclus în ordinea de zi pentru dezbatere şi aprobare în şedinţele CNAJGS din 01.11.2023, 26.01.2024 şi 19.02.2024.

Completare 17.04.2024
CNAJGS Nr. 49 din 15 martie 2024
Actul normativ în baza căruia se remunerează avocații pentru serviciile prestate este Regulamentul cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaţilor pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat, aprobat prin hotărârea CNAJGS nr. 22 din 18.12.2008, cu modificările ulterioare.
Primul pas, care urma a fi întreprins în vederea implementării recomandării a fost înaintarea propunerilor de îmbunătăţire a acestui act normativ.
Urmare, a colectării, sistematizării şi analizei propunerilor parvenite de la Oficiile teritoriale ale CNAJGS, dar şi din partea avocaţilor, Aparatul administrativ a elaborat şi propus spre aprobare CNAJGS proiectul Regulamentului cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice calificate garantate de stat într-o redacţie nouă.
Proiectul regulamentului a fost inclus în ordinea de zi pentru dezbatere şi aprobare în şedinţele CNAJGS din 01.11.2023, 26.01.2024 şi 19.02.2024.

Autoritatea:Oficiul Teritorial Bălți al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Termen implementare: 17.03.2024
Răspunsul autorității:
CNAJGS Nr. 49 din 15 martie 2024
Actul normativ în baza căruia se remunerează avocații pentru serviciile prestate este Regulamentul cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaţilor pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat, aprobat prin hotărârea CNAJGS nr. 22 din 18.12.2008, cu modificările ulterioare.
Primul pas, care urma a fi întreprins în vederea implementării recomandării a fost înaintarea propunerilor de îmbunătăţire a acestui act normativ.
Urmare, a colectării, sistematizării şi analizei propunerilor parvenite de la Oficiile teritoriale ale CNAJGS, dar şi din partea avocaţilor, Aparatul administrativ a elaborat şi propus spre aprobare CNAJGS proiectul Regulamentului cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice calificate garantate de stat într-o redacţie nouă.
Proiectul regulamentului a fost inclus în ordinea de zi pentru dezbatere şi aprobare în şedinţele CNAJGS din 01.11.2023, 26.01.2024 şi 19.02.2024.

Autoritatea:Oficiul Teritorial Comrat al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Termen implementare: 17.03.2024
Răspunsul autorității:
CNAJGS Nr. 49 din 15 martie 2024
Actul normativ în baza căruia se remunerează avocații pentru serviciile prestate este Regulamentul cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaţilor pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat, aprobat prin hotărârea CNAJGS nr. 22 din 18.12.2008, cu modificările ulterioare.
Primul pas, care urma a fi întreprins în vederea implementării recomandării a fost înaintarea propunerilor de îmbunătăţire a acestui act normativ.
Urmare, a colectării, sistematizării şi analizei propunerilor parvenite de la Oficiile teritoriale ale CNAJGS, dar şi din partea avocaţilor, Aparatul administrativ a elaborat şi propus spre aprobare CNAJGS proiectul Regulamentului cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice calificate garantate de stat într-o redacţie nouă.
Proiectul regulamentului a fost inclus în ordinea de zi pentru dezbatere şi aprobare în şedinţele CNAJGS din 01.11.2023, 26.01.2024 şi 19.02.2024.

Autoritatea:Oficiul Teritorial Cahul al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Termen implementare: 17.03.2024
Răspunsul autorității:
CNAJGS Nr. 49 din 15 martie 2024
Actul normativ în baza căruia se remunerează avocații pentru serviciile prestate este Regulamentul cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaţilor pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat, aprobat prin hotărârea CNAJGS nr. 22 din 18.12.2008, cu modificările ulterioare.
Primul pas, care urma a fi întreprins în vederea implementării recomandării a fost înaintarea propunerilor de îmbunătăţire a acestui act normativ.
Urmare, a colectării, sistematizării şi analizei propunerilor parvenite de la Oficiile teritoriale ale CNAJGS, dar şi din partea avocaţilor, Aparatul administrativ a elaborat şi propus spre aprobare CNAJGS proiectul Regulamentului cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice calificate garantate de stat într-o redacţie nouă.
Proiectul regulamentului a fost inclus în ordinea de zi pentru dezbatere şi aprobare în şedinţele CNAJGS din 01.11.2023, 26.01.2024 şi 19.02.2024.

Recomandarea: 13. Să asigure monitorizarea internă a calității asistenței juridice calificate acordate de către avocații contractați, inclusiv a celor noi admiși în sistem, precum și a căror prestație a fost apreciată ca defectuoasă, cu aplicarea uniformă a spețelor regulamentului de către toate oficiile teritoriale (pct. nr.4.2.3.).

Autoritatea:Oficiul Teritorial Bălți al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Răspunsul autorității:
CNAJGS Nr. 49 din 15 martie 2024
Prin Hotărârea CNAJGS nr. 17 din 12 iulie 2021 a fost aprobat Regulamentul privind monitorizarea calităţii asistenţei juridice calificate garantate de stat acordată de către avocaţi.
Monitorizarea internă a calităţii asistenţei juridice calificâte acordate de către avocaţii rămâne a fi una din competenţele importante ale Oficiilor teritoriale ale CNAJGS. Rezultatele acestei activităţi sunt raportate trimestrial de către Oficiile teritoriale, iar informaţiile relevante se conţin în rapoartele trimestriale de activitate.
Pe parcursul anului 2023, în ordinea monitorizării interne a calităţii asistenţei juridice calificate, a fost monitorizată activitatea a 205 avocaţi, dintre care:
• OT Chişinău - 113 avocaţi;
• OT Bălţi - 55 avocaţi;
• OT Cahul - 18 avocaţi;
• OT Comrat — 19 avocaţi.
Rezultatele monitorizării interne a activităţii avocaţilor care acordă AJGS:
• Calificativul foarte bine - 58 avocaţi;
• Calificativul bine - 132 avocaţi;
• Calificativul insuficient - 15 avocaţi:
Completare 17.04.2024
CNAJGS Nr. 49 din 15 martie 2024
Prin Hotărârea CNAJGS nr. 17 din 12 iulie 2021 a fost aprobat Regulamentul privind monitorizarea calităţii asistenţei juridice calificate garantate de stat acordată de către avocaţi.
Monitorizarea internă a calităţii asistenţei juridice calificâte acordate de către avocaţii rămâne a fi una din competenţele importante ale Oficiilor teritoriale ale CNAJGS. Rezultatele acestei activităţi sunt raportate trimestrial de către Oficiile teritoriale, iar informaţiile relevante se conţin în rapoartele trimestriale de activitate.
Pe parcursul anului 2023, în ordinea monitorizării interne a calităţii asistenţei juridice calificate, a fost monitorizată activitatea a 205 avocaţi, dintre care:
• OT Chişinău - 113 avocaţi;
• OT Bălţi - 55 avocaţi;
• OT Cahul - 18 avocaţi;
• OT Comrat — 19 avocaţi.
Rezultatele monitorizării interne a activităţii avocaţilor care acordă AJGS:
• Calificativul foarte bine - 58 avocaţi;
• Calificativul bine - 132 avocaţi;
• Calificativul insuficient - 15 avocaţi:

Autoritatea:Oficiul Teritorial Comrat al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Termen implementare: 17.03.2024
Răspunsul autorității:
CNAJGS Nr. 49 din 15 martie 2024
Prin Hotărârea CNAJGS nr. 17 din 12 iulie 2021 a fost aprobat Regulamentul privind monitorizarea calităţii asistenţei juridice calificate garantate de stat acordată de către avocaţi.
Monitorizarea internă a calităţii asistenţei juridice calificâte acordate de către avocaţii rămâne a fi una din competenţele importante ale Oficiilor teritoriale ale CNAJGS. Rezultatele acestei activităţi sunt raportate trimestrial de către Oficiile teritoriale, iar informaţiile relevante se conţin în rapoartele trimestriale de activitate.
Pe parcursul anului 2023, în ordinea monitorizării interne a calităţii asistenţei juridice calificate, a fost monitorizată activitatea a 205 avocaţi, dintre care:
• OT Chişinău - 113 avocaţi;
• OT Bălţi - 55 avocaţi;
• OT Cahul - 18 avocaţi;
• OT Comrat — 19 avocaţi.
Rezultatele monitorizării interne a activităţii avocaţilor care acordă AJGS:
• Calificativul foarte bine - 58 avocaţi;
• Calificativul bine - 132 avocaţi;
• Calificativul insuficient - 15 avocaţi:

Autoritatea:Oficiul Teritorial Cahul al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Termen implementare: 17.03.2024
Răspunsul autorității:
CNAJGS Nr. 49 din 15 martie 2024
Prin Hotărârea CNAJGS nr. 17 din 12 iulie 2021 a fost aprobat Regulamentul privind monitorizarea calităţii asistenţei juridice calificate garantate de stat acordată de către avocaţi.
Monitorizarea internă a calităţii asistenţei juridice calificâte acordate de către avocaţii rămâne a fi una din competenţele importante ale Oficiilor teritoriale ale CNAJGS. Rezultatele acestei activităţi sunt raportate trimestrial de către Oficiile teritoriale, iar informaţiile relevante se conţin în rapoartele trimestriale de activitate.
Pe parcursul anului 2023, în ordinea monitorizării interne a calităţii asistenţei juridice calificate, a fost monitorizată activitatea a 205 avocaţi, dintre care:
• OT Chişinău - 113 avocaţi;
• OT Bălţi - 55 avocaţi;
• OT Cahul - 18 avocaţi;
• OT Comrat — 19 avocaţi.
Rezultatele monitorizării interne a activităţii avocaţilor care acordă AJGS:
• Calificativul foarte bine - 58 avocaţi;
• Calificativul bine - 132 avocaţi;
• Calificativul insuficient - 15 avocaţi:

Autoritatea:Oficiul Teritorial Chișinău al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Termen implementare: 17.03.2024
Răspunsul autorității:
CNAJGS Nr. 49 din 15 martie 2024
Prin Hotărârea CNAJGS nr. 17 din 12 iulie 2021 a fost aprobat Regulamentul privind monitorizarea calităţii asistenţei juridice calificate garantate de stat acordată de către avocaţi.
Monitorizarea internă a calităţii asistenţei juridice calificâte acordate de către avocaţii rămâne a fi una din competenţele importante ale Oficiilor teritoriale ale CNAJGS. Rezultatele acestei activităţi sunt raportate trimestrial de către Oficiile teritoriale, iar informaţiile relevante se conţin în rapoartele trimestriale de activitate.
Pe parcursul anului 2023, în ordinea monitorizării interne a calităţii asistenţei juridice calificate, a fost monitorizată activitatea a 205 avocaţi, dintre care:
• OT Chişinău - 113 avocaţi;
• OT Bălţi - 55 avocaţi;
• OT Cahul - 18 avocaţi;
• OT Comrat — 19 avocaţi.
Rezultatele monitorizării interne a activităţii avocaţilor care acordă AJGS:
• Calificativul foarte bine - 58 avocaţi;
• Calificativul bine - 132 avocaţi;
• Calificativul insuficient - 15 avocaţi:

Recomandarea: 14. Să efectueze inventarierea cazurilor pasibile recuperării cheltuielilor suportate în legătură cu acordarea asistenței juridice garantate de stat, în vederea identificării tuturor cazurilor și înaintării spre restituire (pct. nr.4.2.4.).

Autoritatea:Oficiul Teritorial Cahul al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Termen implementare: 17.03.2024
Răspunsul autorității:
CNAJGS Nr. 49 din 15 martie 2024
Anii precedenţi procesul de recuperarea a cheltuielilor suportate în legătură cu acordarea AJGS decurgea mai anevoios la etapa de executare silită, deoarece ţinea de competenţa executorilor judecătoreşti. în anul 2023 au avut loc modificări în legislaţie, care au transferat competenţa de executare silită de la executorii judecătoreşti la Serviciul Fiscal de Stat.
Oficiile teritoriale ale CNAJGS depun efort în a identifica cazurile de recuperare a cheltuielilor, în conformitate cu prevederile art. 23 din Legea 198/2007, informarea debitorilor conform regulilor stabilite şi expedierea materialelor către Serviciul Fiscal de Stat pentru executarea silită.
Una din priorităţile pentru anul 2024 constituie digitalizarea proceselor de lucru ce ţin de recuperarea cheltuielilor suportate în legătură cu acordarea AJGS pentru a facilitatea evidenţa şi procesarea cazurilor respective. Totuşi, rămânem dependenţi de faza de executare silită, care nu ţine de competenţa Oficiilor teritoriale, fiind atribuită Serviciul Fiscal de Stat.
Astfel, pe parcursul anului 2023, de către coordonatorii Oficiilor teritoriale ale CNAJGS au fost emise 312 decizii privind recuperarea cheltuitor de asistenţă juridică garantată de stat în sumă totală de 526252,50 lei., dintre care:
• 99 decizii în baza art. 23 alin. 1 din Legea 198/2007;
• 3 decizii în baza art. 23 alin. 2 din Legea 198/2007;
• 210 decizii în baza art. 23 alin. 3 din
Legea 198/2007.

Autoritatea:Oficiul Teritorial Bălți al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Termen implementare: 17.03.2024
Răspunsul autorității:
CNAJGS Nr. 49 din 15 martie 2024
Anii precedenţi procesul de recuperarea a cheltuielilor suportate în legătură cu acordarea AJGS decurgea mai anevoios la etapa de executare silită, deoarece ţinea de competenţa executorilor judecătoreşti. în anul 2023 au avut loc modificări în legislaţie, care au transferat competenţa de executare silită de la executorii judecătoreşti la Serviciul Fiscal de Stat.
Oficiile teritoriale ale CNAJGS depun efort în a identifica cazurile de recuperare a cheltuielilor, în conformitate cu prevederile art. 23 din Legea 198/2007, informarea debitorilor conform regulilor stabilite şi expedierea materialelor către Serviciul Fiscal de Stat pentru executarea silită.
Una din priorităţile pentru anul 2024 constituie digitalizarea proceselor de lucru ce ţin de recuperarea cheltuielilor suportate în legătură cu acordarea AJGS pentru a facilitatea evidenţa şi procesarea cazurilor respective. Totuşi, rămânem dependenţi de faza de executare silită, care nu ţine de competenţa Oficiilor teritoriale, fiind atribuită Serviciul Fiscal de Stat.
Astfel, pe parcursul anului 2023, de către coordonatorii Oficiilor teritoriale ale CNAJGS au fost emise 312 decizii privind recuperarea cheltuitor de asistenţă juridică garantată de stat în sumă totală de 526252,50 lei., dintre care:
• 99 decizii în baza art. 23 alin. 1 din Legea 198/2007;
• 3 decizii în baza art. 23 alin. 2 din Legea 198/2007;
• 210 decizii în baza art. 23 alin. 3 din
Legea 198/2007.

Autoritatea:Oficiul Teritorial Comrat al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Termen implementare: 17.03.2024
Răspunsul autorității:
CNAJGS Nr. 49 din 15 martie 2024
Anii precedenţi procesul de recuperarea a cheltuielilor suportate în legătură cu acordarea AJGS decurgea mai anevoios la etapa de executare silită, deoarece ţinea de competenţa executorilor judecătoreşti. în anul 2023 au avut loc modificări în legislaţie, care au transferat competenţa de executare silită de la executorii judecătoreşti la Serviciul Fiscal de Stat.
Oficiile teritoriale ale CNAJGS depun efort în a identifica cazurile de recuperare a cheltuielilor, în conformitate cu prevederile art. 23 din Legea 198/2007, informarea debitorilor conform regulilor stabilite şi expedierea materialelor către Serviciul Fiscal de Stat pentru executarea silită.
Una din priorităţile pentru anul 2024 constituie digitalizarea proceselor de lucru ce ţin de recuperarea cheltuielilor suportate în legătură cu acordarea AJGS pentru a facilitatea evidenţa şi procesarea cazurilor respective. Totuşi, rămânem dependenţi de faza de executare silită, care nu ţine de competenţa Oficiilor teritoriale, fiind atribuită Serviciul Fiscal de Stat.
Astfel, pe parcursul anului 2023, de către coordonatorii Oficiilor teritoriale ale CNAJGS au fost emise 312 decizii privind recuperarea cheltuitor de asistenţă juridică garantată de stat în sumă totală de 526252,50 lei., dintre care:
• 99 decizii în baza art. 23 alin. 1 din Legea 198/2007;
• 3 decizii în baza art. 23 alin. 2 din Legea 198/2007;
• 210 decizii în baza art. 23 alin. 3 din
Legea 198/2007.

Autoritatea:Oficiul Teritorial Chișinău al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Termen implementare: 17.03.2024
Răspunsul autorității:
CNAJGS Nr. 49 din 15 martie 2024
Anii precedenţi procesul de recuperarea a cheltuielilor suportate în legătură cu acordarea AJGS decurgea mai anevoios la etapa de executare silită, deoarece ţinea de competenţa executorilor judecătoreşti. în anul 2023 au avut loc modificări în legislaţie, care au transferat competenţa de executare silită de la executorii judecătoreşti la Serviciul Fiscal de Stat.
Oficiile teritoriale ale CNAJGS depun efort în a identifica cazurile de recuperare a cheltuielilor, în conformitate cu prevederile art. 23 din Legea 198/2007, informarea debitorilor conform regulilor stabilite şi expedierea materialelor către Serviciul Fiscal de Stat pentru executarea silită.
Una din priorităţile pentru anul 2024 constituie digitalizarea proceselor de lucru ce ţin de recuperarea cheltuielilor suportate în legătură cu acordarea AJGS pentru a facilitatea evidenţa şi procesarea cazurilor respective. Totuşi, rămânem dependenţi de faza de executare silită, care nu ţine de competenţa Oficiilor teritoriale, fiind atribuită Serviciul Fiscal de Stat.
Astfel, pe parcursul anului 2023, de către coordonatorii Oficiilor teritoriale ale CNAJGS au fost emise 312 decizii privind recuperarea cheltuitor de asistenţă juridică garantată de stat în sumă totală de 526252,50 lei., dintre care:
• 99 decizii în baza art. 23 alin. 1 din Legea 198/2007;
• 3 decizii în baza art. 23 alin. 2 din Legea 198/2007;
• 210 decizii în baza art. 23 alin. 3 din
Legea 198/2007.


reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY