Actualizat: Vineri, 24 Martie 2023
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 8 din 28 februarie 2023 cu privire la Raportul auditului conformității asupra utilizării resurselor financiare publice alocate pentru administrarea sistemului de acordare a asistenței juridice garantate de stat în anii 2020-2022

Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.4. Ministerului Justiției, Consiliului Național de Asistență Juridică Garantată de Stat și Oficiilor Teritoriale, pentru luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului public extern, conform competențelor, cu aprobarea unor planuri de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit.

Autoritatea:MINISTERUL JUSTIŢIEI


Recomandarea: 2.4. Ministerului Justiției, Consiliului Național de Asistență Juridică Garantată de Stat și Oficiilor Teritoriale, pentru luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului public extern, conform competențelor, cu aprobarea unor planuri de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit.

Autoritatea:Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Autoritatea:Oficiul Teritorial Chișinău al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Autoritatea:Oficiul Teritorial Cahul al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Autoritatea:Oficiul Teritorial Comrat al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Autoritatea:Oficiul Teritorial Bălți al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat


Recomandarea: 1. Să analizeze și să sistematizeze lacunele/deficiențele privind aplicabilitatea cadrului normativ aferent domeniului AJGS, constatate de prezentul audit, cu înaintarea către legiuitor a propunerilor de perfecționare a acestuia, inclusiv privind cazurile de participare obligatorie a apărătorului în procesul penal (pct. nr.4.1.2.).

Autoritatea:MINISTERUL JUSTIŢIEI


Recomandarea: 2. Să înainteze modificări la mecanismul de calcul al venitului în scopul acordării asistenței juridice garantate de stat în funcție de nivelul veniturilor beneficiarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului (pct. nr.4.1.4.).

Autoritatea:MINISTERUL JUSTIŢIEI


Recomandarea: 3. Să instituie măsuri de instituționalizare a statutului juridic și stabilirea raporturilor juridice în procesul de formare, executare și raportare a bugetului entităților responsabile de administrarea asistenței juridice garantate de stat, inclusiv cu ajustarea cadrului normativ aferent (pct. nr.4.3.1 și nr. 4.3.2).

Autoritatea:MINISTERUL JUSTIŢIEI


Recomandarea: 4. În comun cu Ministerul Finanțelor și CNAJGS să întreprindă măsuri privind eficientizarea structurii și efectivului limită de personal din cadrul entităților responsabile de administrarea AJGS reieșind din sarcinile și responsabilitățile delegate (pct. nr. 4.3.1 și pct. nr.4.3.2.).

Autoritatea:MINISTERUL JUSTIŢIEI


Recomandarea: 4. În comun cu Ministerul Finanțelor și CNAJGS să întreprindă măsuri privind eficientizarea structurii și efectivului limită de personal din cadrul entităților responsabile de administrarea AJGS reieșind din sarcinile și responsabilitățile delegate (pct. nr. 4.3.1 și pct. nr.4.3.2.).

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Autoritatea:Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat


Recomandarea: 5. Să revadă și să înainteze MJ propuneri privind ajustarea și modernizarea mecanismului de acordare a asistenței juridice în funcție de nivelul veniturilor beneficiarilor (pct. nr.4.1.4.).

Autoritatea:Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat


Recomandarea: 6. Să întreprindă măsuri în vederea automatizării procesului de determinare a venitului mediu lunar al beneficiarului în scopul acordării AJGS, cu posibilitatea operării înscrierilor în SI al CNAJGS a datelor preluate din Registrele informaționale ale altor autorități/instituții de stat (pct. nr.4.1.4.).

Autoritatea:Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat


Recomandarea: 7. Să asigure dezvoltarea sistemului CIM în conformitate cu Standardele naționale de control intern în sectorul public, inclusiv să aprobe norme de conduită etică și profesională a angajaților din sistemul AJGS, ale căror principii trebuie respectate în vederea creșterii încrederii beneficiarilor față de entități (pct. nr. 4.3.3.).

Autoritatea:Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat


Recomandarea: 8. Să examineze cazurile neconfirmate documentar privind vizitele raportate de către avocați în instituțiile de detenție și achitate neconform din mijloacele bugetare (pct. nr.4.2.1.).

Autoritatea:Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat


Recomandarea: 9. Să reexamineze și să ajusteze prevederile pct. 31 din Regulamentul funcționării OT ale CNAJGS la prevederile legale în partea ce ține de atribuirea unor responsabilități suplimentare coordonatorilor OT (pct. nr.4.1.6.).

Autoritatea:Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat


Recomandarea: 10.1. Să asigure elaborarea cadrului normativ intern, inclusiv a: nomenclatorului/listei cu tipurile de acte justificative aferente acțiunilor remunerabile prestabilite în Hotărârile CNAJGS, precum și completarea dosarelor în apărare cu formulare tipizate (pct. nr.4.2.1.).

Autoritatea:Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat


Recomandarea: 10.2. Să asigure elaborarea cadrului normativ intern, inclusiv a: normelor privind volumul de lucru în bază cărora activează avocații care acordă asistență juridică calificată la cerere (pct. nr.4.1.7.).

Autoritatea:Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat


Recomandarea: 10.3 Să asigure elaborarea cadrului normativ intern, inclusiv a: reglementărilor privind acordarea asistenței juridice garantate de stat agenților economici, inclusiv aprobarea și punerea în aplicare a modelului de cerere privind solicitarea AJGS pentru persoanele juridice (pct. nr.4.1.3.).

Autoritatea:Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat


Recomandarea: 10.4. Să asigure elaborarea cadrului normativ intern, inclusiv a: procedurilor aferente soluționării situațiilor pentru cazurile în care avocații desemnați nu au prestat servicii juridice, respectiv nefiind prezentate rapoarte de activitate per-caz (pct. nr. 4.2.1.).

Autoritatea:Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat


Recomandarea: 10.5. Să asigure elaborarea cadrului normativ intern, inclusiv a: normelor privind reglementarea mecanismului de recuperare a cheltuielilor, în vederea instituirii unor reguli clare și uniforme privind restituirea sumelor cuvenite bugetului (pct. nr.4.2.4.).

Autoritatea:Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat


Recomandarea: 11. Să instituie și să aprobe componența Comisiei de monitorizare externă a calității asistenței juridice de stat, în vederea punerii în aplicare a instrumentului de monitorizare externă a calității serviciilor juridice acordate beneficiarilor (pct. nr.4.2.3.).

Autoritatea:Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat


Recomandarea: 12. În comun cu directorul executiv al aparatului administrativ al CNAJGS, să identifice și să elaboreze acțiuni ce ar înlătura deficiențele constatate de audit în procesul de remunerare a avocaților din mijloace bugetare, cu prezentarea CNAJGS a propunerilor pentru aprobare (pct. nr. 4.2.1.).

Autoritatea:Oficiul Teritorial Chișinău al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Autoritatea:Oficiul Teritorial Bălți al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Autoritatea:Oficiul Teritorial Comrat al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Autoritatea:Oficiul Teritorial Cahul al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat


Recomandarea: 13. Să asigure monitorizarea internă a calității asistenței juridice calificate acordate de către avocații contractați, inclusiv a celor noi admiși în sistem, precum și a căror prestație a fost apreciată ca defectuoasă, cu aplicarea uniformă a spețelor regulamentului de către toate oficiile teritoriale (pct. nr.4.2.3.).

Autoritatea:Oficiul Teritorial Bălți al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Autoritatea:Oficiul Teritorial Comrat al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Autoritatea:Oficiul Teritorial Cahul al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Autoritatea:Oficiul Teritorial Chișinău al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat


Recomandarea: 14. Să efectueze inventarierea cazurilor pasibile recuperării cheltuielilor suportate în legătură cu acordarea asistenței juridice garantate de stat, în vederea identificării tuturor cazurilor și înaintării spre restituire (pct. nr.4.2.4.).

Autoritatea:Oficiul Teritorial Cahul al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Autoritatea:Oficiul Teritorial Bălți al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Autoritatea:Oficiul Teritorial Comrat al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Autoritatea:Oficiul Teritorial Chișinău al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat


Recomandarea: 5. Să revadă și să înainteze MJ propuneri privind ajustarea și modernizarea mecanismului de acordare a asistenței juridice în funcție de nivelul veniturilor beneficiarilor (pct. nr.4.1.4.).

Autoritatea:Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat


Recomandarea: 6. Să întreprindă măsuri în vederea automatizării procesului de determinare a venitului mediu lunar al beneficiarului în scopul acordării AJGS, cu posibilitatea operării înscrierilor în SI al CNAJGS a datelor preluate din Registrele informaționale ale altor autorități/instituții de stat (pct. nr.4.1.4.).

Autoritatea:Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat


Recomandarea: 7. Să asigure dezvoltarea sistemului CIM în conformitate cu Standardele naționale de control intern în sectorul public, inclusiv să aprobe norme de conduită etică și profesională a angajaților din sistemul AJGS, ale căror principii trebuie respectate în vederea creșterii încrederii beneficiarilor față de entități (pct. nr. 4.3.3.).

Autoritatea:Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat


Recomandarea: 8. Să examineze cazurile neconfirmate documentar privind vizitele raportate de către avocați în instituțiile de detenție și achitate neconform din mijloacele bugetare (pct. nr.4.2.1.).

Autoritatea:Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat


Recomandarea: 9. Să reexamineze și să ajusteze prevederile pct. 31 din Regulamentul funcționării OT ale CNAJGS la prevederile legale în partea ce ține de atribuirea unor responsabilități suplimentare coordonatorilor OT (pct. nr.4.1.6.).

Autoritatea:Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat


Recomandarea: 10.1 Să asigure elaborarea cadrului normativ intern, inclusiv a: nomenclatorului/ listei cu tipurile de acte justificative aferente acțiunilor remunerabile prestabilite în Hotărârile CNAJGS, precum și completarea dosarelor în apărare cu formulare tipizate (pct. nr.4.2.1.).

Autoritatea:Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat


Recomandarea: 10.2 Să asigure elaborarea cadrului normativ intern, inclusiv a: normelor privind volumul de lucru în baza cărora activează avocații care acordă asistență juridică calificată la cerere (pct. nr.4.1.7.).

Autoritatea:Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat


Recomandarea: 10.3 Să asigure elaborarea cadrului normativ intern, inclusiv a: reglementărilor privind acordarea asistenței juridice garantate de stat agenților economici, inclusiv aprobarea și punerea în aplicare a modelului de cerere privind solicitarea AJGS pentru persoanele juridice (pct. nr.4.1.3.).

Autoritatea:Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat


Recomandarea: 10.4 Să asigure elaborarea cadrului normativ intern, inclusiv a: procedurilor aferente soluționării situațiilor pentru cazurile în care avocații desemnați nu au prestat servicii juridice, respectiv nefiind prezentate rapoarte de activitate per caz (pct. nr. 4.2.1.).

Autoritatea:Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat


Recomandarea: 10.5 Să asigure elaborarea cadrului normativ intern, inclusiv a: normelor privind reglementarea mecanismului de recuperare a cheltuielilor, în vederea instituirii unor reguli clare și uniforme privind restituirea sumelor cuvenite bugetului (pct. nr.4.2.4.).

Autoritatea:Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat


Recomandarea: 11. Să instituie și să aprobe componența Comisiei de monitorizare externă a calității asistenței juridice de stat, în vederea punerii în aplicare a instrumentului de monitorizare externă a calității serviciilor juridice acordate beneficiarilor (pct. nr.4.2.3.).

Autoritatea:Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat


Recomandarea: 12. În comun cu directorul executiv al aparatului administrativ al CNAJGS, să identifice și să elaboreze acțiuni ce ar înlătura deficiențele constatate de audit în procesul de remunerare a avocaților din mijloace bugetare, cu prezentarea CNAJGS a propunerilor pentru aprobare (pct. nr. 4.2.1.).

Autoritatea:Oficiul Teritorial Bălți al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Autoritatea:Oficiul Teritorial Comrat al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Autoritatea:Oficiul Teritorial Cahul al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Autoritatea:Oficiul Teritorial Chișinău al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat


Recomandarea: 13. Să asigure monitorizarea internă a calității asistenței juridice calificate acordate de către avocații contractați, inclusiv a celor noi admiși în sistem, precum și a căror prestație a fost apreciată ca defectuoasă, cu aplicarea uniformă a spețelor regulamentului de către toate oficiile teritoriale (pct. nr.4.2.3.).

Autoritatea:Oficiul Teritorial Bălți al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Autoritatea:Oficiul Teritorial Comrat al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Autoritatea:Oficiul Teritorial Cahul al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Autoritatea:Oficiul Teritorial Chișinău al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat


Recomandarea: 14. Să efectueze inventarierea cazurilor pasibile recuperării cheltuielilor suportate în legătură cu acordarea asistenței juridice garantate de stat, în vederea identificării tuturor cazurilor și înaintării spre restituire (pct. nr.4.2.4.).

Autoritatea:Oficiul Teritorial Bălți al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Autoritatea:Oficiul Teritorial Comrat al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Autoritatea:Oficiul Teritorial Cahul al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Autoritatea:Oficiul Teritorial Chișinău al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat


reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY