Actualizat: Duminică, 21 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Managementul instituțional și cel financiar al S.A. „RED-Nord” nu sunt racordate la principiile bunei guvernări

  • 29.03.2024
  • 856

Managementul gestionării patrimoniului S.A. „RED-Nord” și managementul financiar al întreprinderii nu întrunește rigorile cadrului legal și reflectă deficiențe și erori semnificative.

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 29 martie curent Raportul de audit al conformității asupra gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare de către S.A. „RED-Nord” în anii 2021-2022.

Misiunea de audit a avut drept scop evaluarea conformității gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare de către entitatea auditată, în raport cu cadrul normativ aplicabil și emiterea concluziei generale de audit.

S.A. „RED-Nord” este unul dintre cei doi operatori de distribuție a energiei electrice din sectorul electroenergetic al Republicii Moldova. Aria de distribuție a energiei electrice cuprinde 15 unități administrativ-teritoriale din partea de nord a țării, fiind gestionată prin 13 subdiviziunile teritoriale, care realizează activitățile de producere de ordin tehnico-material ale întreprinderii. În perioada anilor 2021 și 2022 S.A. „RED-Nord” a distribuit energie electrică către circa 461 mii consumatori casnici și 31 mii consumatori non-casnici.

Patrimoniul gestionat de către SA „RED-Nord” la finele anului 2022 a constituit 2,9 mld. lei, majorându-se față de anul precedent cu 28,3 mil. lei, datorită creșterii valorii stocului de materiale și a creanțelor pe termen scurt.

Veniturile înregistrate la finele anului 2022 au constituit 753,8 mil. lei, din care 655,9 mil. lei reprezintă veniturile din distribuția energie electrice și 14,3 mil. lei veniturile din acordarea serviciilor auxiliare. Cheltuielile înregistrate au constituit 706,5 mil. lei, din care 631,1 mil. lei reprezintă costul serviciilor de distribuire a energie electrice. Prin urmare, în anul 2022 SA „RED-Nord” a înregistrat profit în urma desfășurării activității în sumă de 69,4 mil. lei.

Curtea de Conturi concluzionează, că în perioada supusă auditului, au fost identificate unele deficiențe și neconformități aferente gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare, care au afectat buna guvernare a patrimoniului public încredințat, acestea fiind cauzate atât de unele lacune ale sistemului de control intern managerial, cât și de neconformarea responsabililor din cadrul entității la prevederile cadrului normativ.

Managementul gestionării patrimoniului S.A. „RED-Nord” și managementul financiar al întreprinderii nu întrunește rigorile cadrului legal și reflectă deficiențe și erori semnificative, care se exprimă prin:

  • planificarea și realizarea neconformă a planurilor anuale de investiții în obiectivele de infrastructură, ceea ce a determinat neacceptarea de către ANRE în scopul recuperării prin tarif a investițiilor în sumă totală de 5,5 mil. lei;
  • executarea neconformă a procedurilor privind achiziționarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor, și anume la organizarea achizițiilor, adjudecarea ofertelor, aplicarea garanțiilor de bună execuție a contractelor, nerespectarea termenelor de executare, etc.;
  • efectuarea neconformă a plăților salariale în valoare de 2,5 mil. lei;
  • acordarea plăților cu destinație socială din contul profitului net în lipsa reglementărilor normative interne, în valoare de 1,3 mil. lei;
  • remunerarea neîntemeiată a membrilor organelor de conducere din profitul net, în sumă de 104,0 mii lei;
  • nevalorificarea activelor neutilizate în procesul tehnologic cu o suprafață de 1080,7 m2;
  •  necontabilizarea a 2 terenuri cu suprafața de 1,93 ha deținute cu titlu de proprietate în valoare de 275,5 mii lei;
  • înregistrarea neconformă a deprecierii  stocurilor de materiale în valoare de 3,2 mil. lei, etc.

Toate acestea, în viziunea auditorilor, au fost condiționate de un deficit de reguli și de proceduri, de lipsa activităților de control eficiente aferente procesului de gestionare a resurselor financiare și a patrimoniului public, precum și de responsabilitatea insuficientă a factorilor de decizie la exercitarea atribuțiilor funcționale.

În vederea remedierii carențelor și problemelor constatate, Curtea de Conturi a înaintat recomandări, care urmează a fi implementate de entitățile auditate.

 

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY