Actualizat: Joi, 09 Februarie 2023
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.42 din 29 iulie 2022 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Culturii încheiate la 31 decembrie 2021

Nr. 42 din 29.07.2022
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.4.1. asigurarea implementării unui sistem de control intern managerial viabil, inclusiv în toate entitățile din subordine, precum și a unui serviciu de audit intern funcțional;

Autoritatea:MINISTERUL CULTURII


Recomandarea: 2.4.2. efectuarea inventarierii totale a patrimoniului gestionat și a celui declarat proprietate de stat conform Hotărârii Guvernului nr.740 din 11.06.2002, inclusiv la toate entitățile din subordine, asigurând raportarea fidelă și reală a situațiilor patrimoniale;

Autoritatea:MINISTERUL CULTURII


Recomandarea: 2.4.3. delimitarea, conform domeniului de proprietate, a patrimoniului gestionat de către entitățile al căror fondator este Ministerul, cu ajustarea ulterioară a valorii conturilor „Capitalul social”/„Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate” ale acestora;

Autoritatea:MINISTERUL CULTURII


Recomandarea: 2.4.4. asigurarea elaborării și aprobării reglementărilor privind modul de susținere financiară a teatrelor, circurilor și organizațiilor concertistice și a corelării susținerii financiare cu activitățile desfășurate de acestea;

Autoritatea:MINISTERUL CULTURII


Recomandarea: 2.4.5. elaborarea și aprobarea metodologiei privind evidența valorică și cantitativă a bunurilor muzeale mobile;

Autoritatea:MINISTERUL CULTURII


Recomandarea: 2.4.6. aprobarea unui plan pe termen mediu prin care să se asigure inventarierea şi înregistrarea în evidență a monumentelor;

Autoritatea:MINISTERUL CULTURII


Recomandarea: 2.4.7. revizuirea listei monumentelor, aprobate prin Hotărârea Parlamentului nr.1531 din 22.06.1993, ținându-se cont de starea lor actuală, precum și completarea acesteia cu informații ce țin de amplasare, zona de protecție (codul cadastral al terenurilor și bunurilor imobile) și tipul de proprietate (publică de stat, publică locală, privată);

Autoritatea:MINISTERUL CULTURII


Recomandarea: 2.4.8. finalizarea procesului de transmitere-primire a patrimoniului gestionat de la balanța Ministerului Educației și Cercetării;

Autoritatea:MINISTERUL CULTURII


Recomandarea: 2.4.9. elaborarea și aprobarea cadrului normativ aferent suportării din bugetul de stat a cheltuielilor aferente serviciilor funerare ale unor persoane notorii;

Autoritatea:MINISTERUL CULTURII


Recomandarea: 2.4.10. elaborarea și aprobarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni în vederea eliminării deficiențelor constatate, precum și implementării de către Minister și entitățile din subordine a recomandărilor Curții de Conturi, cu indicarea persoanelor responsabile și a termenelor de realizare a acestora;

Autoritatea:MINISTERUL CULTURII


Recomandarea: 2.5. Agenției Proprietății Publice, pentru informare și asigurarea, în cadrul programului delimitării proprietății publice, înregistrării conforme în Registrul bunurilor imobile a drepturilor de proprietate publică de stat și de folosință ale Ministerului Culturii asupra clădirilor și terenurilor aferente instituțiilor din subordine, precum și asupra celor declarate proprietate de stat conform Hotărârii Guvernului nr.740 din 11.06.2002 sau care sunt incluse în Registrul aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531 din 22.06.1993.

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE


reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY